W marcu 1968 roku w Gdańsku miały

miejsce manifestacje i protesty

polityczne kilkunastu tysięcy

studentów i mieszkańców Trójmiasta.

Miały one fundamentalne znaczenie

dla zmian, jakie nastąpiły

w postrzeganiu

komunistycznego reżimu.

 

W związku ze zbliżającym się 50-leciem tych wydarzeń

Politechnika Gdańska

i Uniwersytet Gdański

zapraszają na

Konferencję Naukową

Marzec 1968

w Gdańsku,

która odbędzie się

12 marca 2018 r.

na Politechnice Gdańskiej

(Aula/sala 300, Gmach Główny PG,
ul. G. Narutowicza 11/12)

 

Konferencję patronatem objęli:

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG – Rektor Politechniki Gdańskiej

oraz

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Celem konferencji jest przypomnienie

społeczności naszego regionu,

a przede wszystkim młodzieży

akademickiej, tamtych wydarzeń

sprzed pięćdziesięciu lat

oraz debata naukowa

z udziałem ekspertów.