W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzą:

 

dr Anna Wałek – przewodnicząca

mgr Katarzyna Błaszkowska – sekretarz

dr Anna Zygma

mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska

mgr Tytus Caban

lic. Paulina Lipka-Flizikowska