Nagrania z konferencji

Nagrania z konferencji powstały dzięki uprzejmości TV TASK. Poniżej nagrania kolejnych wystąpień (w kolejności chronologicznej).

Część 1

Rozpoczęcie konferencji

Część 2

prof. dr hab. Jerzy Eisler, Instytut Pamięci Narodowej - Kto komu ukradł Marzec?

Część 3

prof. dr hab. Piotr Osęka, Instytut Studiów Politycznych PAN - Marzec 1968 jako zjawisko pokoleniowe.

Część 4

mgr Bartosz Bajków - Wypadki Marcowe '68 na Politechnice Gdańskiej.

Część 5

mgr Piotr Abryszeński, Uniwersytet Gdański - Wokół Trójmiasta. Kontekst społeczno-polityczny wydarzeń marcowych. 

Część 6

dr Daniel Gucewicz, Instytut Pamięci Narodowej - "Marzec '68” w zasobach Gdańskiego Oddziału IPN.

Część 7

debata panelowa

 

Całość w formie playlisty