KONFERENCJA NAUKOWA MARZEC 1968 W GDAŃSKU

12 marca 2018, Politechnika Gdańska, Aula, Gmach Główny

 

PROGRAM

9:00

Otwarcie konferencji: prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt (Politechnika Gdańska)

Wystąpienia:

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

9:15

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Pamięci Narodowej): „Komandosi” jedna z dróg do Marca ‘68

9:45 prof. dr hab. Piotr Osęka (Instytut Studiów Politycznych PAN): „Marzec 1968 jako zjawisko pokoleniowe”
10:15-10.30 Przerwa kawowa
10:30

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Iluk (Uniwersytet Gdański)

mgr Bartosz Bajków (absolwent Uniwersytetu Gdańskiego): Wypadki Marcowe ’68 na Politechnice Gdańskiej

11:00 mgr Piotr Abryszeński (Uniwersytet Gdański): Wokół Trójmiasta. Kontekst społeczno-polityczny wydarzeń marcowych
11:30 dr Daniel Gucewicz (Instytut Pamięci Narodowej): „Marzec ‘68” w zasobach Gdańskiego Oddziału IPN
12:00-12:30 Lunch
12:30

Debata panelowa

Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt i mgr inż. Jan Wyrowiński

Paneliści:

1. Krzysztof Kotarski (Marszałek UP Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 1967/1968)

2. Janusz Rybicki (Wiceprzewodniczący Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Gdańsku w roku 1968)

3. Tadeusz Bień (reprezentant Rad Mieszkańców Domów Akademickich PG z roku 1968)

4. Sylwia Poleska-Peryt (Ruch Studencki "Komandosi")

5. Tadeusz Woźniak (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku)

6. Katarzyna Konieczka (autorka publikacji o Marcu 1968)