Komunikaty prasowe - inwestycje

Prawie 3 miliony złotych dofinansowania dla budynku „Hydromechanika” Politechniki Gdańskiej

Trwają prace nad przekształceniem zabytkowego budynku „Hydromechanika”, znajdującego się w najstarszej, historycznej części kampusu PG, w nowoczesne centrum badań interdyscyplinarnych i przestrzeń dla wystaw. Na remont, przebudowę i rozbudowę zabytkowej konstrukcji Politechnika Gdańska pozyskała kolejne dofinansowanie, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 2 751 273 zł. Wcześniej inwestycję wsparło finansowo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

– Zdobyte fundusze umożliwią kompleksową modernizację energetyczną budynku „Hydromechanika”. Dzięki temu zmniejszy się jego zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną – wyjaśnia Mariusz Miler, p.o. kanclerza Politechniki Gdańskiej, który wraz z Arturem Michalskim, zastępcą prezesa Zarządu NFOŚiGW, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Działania 1.3.1, Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Uczelnia zainwestowała już w remont i przebudowę budynku „Hydromechanika” 14,2 milionów złotych, w tym wynoszące 3,9 mln zł dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Roboty budowlane są zakończone w ponad 60%

W budynku „Hydromechanika” znajdą się centrum badań interdyscyplinarnych GUT MediaLab, a w poszczególnych salach zaprezentowana zostanie kolekcja eksponatów związanych z historią techniki i dziejami uczelni oraz współczesne prace artystyczne. Znajdą się tutaj strefy przeznaczone dla studentów i pracowników, miejsce spotkań świata nauki i biznesu oraz Muzeum Politechniki Gdańskiej.

Układy komunikacyjne w budynku zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie robót planowane jest na I kwartał 2020 r.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.