Celem projektu MOST Wiedzy jest zwiększenie dostępności, spójności oraz możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Zasoby te będą udostępnione osobom nauki, przedsiębiorcom i społeczeństwu w otwartej, w prostej i przejrzystej formie. Innymi słowy powstanie most łączący społeczność naukowców, przedsiębiorców i społeczeństwo. Zapraszamy do odwiedzenia portalu pod adresem: