Umowa na dofinansowanie projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
została podpisana 24 lutego 2010 roku.

  • Całkowita wartość projektu: 72 572 335, 30 zł
  • Wartość dotacji z Unii Europejskiej: 61 513 985,55 zł
  • Wartość dotacji z Budżetu Państwa: 10 855 409,22 zł
  • Okres realizacji projektu: lipiec 2008 – sierpień 2015
  • Inwestycja w całości zostanie sfinansowana z dotacji: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl (85%) oraz z budżetu państwa (15%).

 

Centrum Nanotechnologii A znajduje się 25 specjalistycznych laboratoriów dydaktyczno-badawczych, m.in.: syntezy wysokotemperaturowej, syntezy nanomateriałów organicznych, cienkich warstw, laserowej preparatyki powierzchni biomateriałów, badania powierzchni materiałów, a także laboratorium optoelektroniczne wysokiej czystości, preparatyki materiałów polimerowych, analizy termicznej, mikroskopii elektronowej i optycznej czy też specjalistyczne laboratorium AFM/STM.

Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą m.in.: wielofunkcyjny mikroskop AFM/STM pracujący w niskich temperaturach, skaningowe mikroskopy elektronowe,  mikroskopy optyczne, mikroskop konfokalny, urządzenia do  nanoszenia cienkich warstw nieorganicznych.

Do dyspozycji studentów i doktorantów będzie także, nanoidentometr, rentgenowski spektrometr fotoelektronów (XPS), spektrometr IR, analizatory termiczne DTA-DSC wraz ze spektrometrem masowym, zestaw aparaturowy do badań własności elektro-magnetycznych w zakresie 5-400K.

W Centrum Nanotechnologii B skupiać się będzie 11 laboratoriów o łącznej powierzchni sięgającej 540 m2, audytorium dla 150 osób oraz pomieszczenia dydaktyczne, seminaryjne i pokoje do preparatyki, pomieszczenia dla nauczycieli, doktorantów oraz magazyny. Na wyposażeniu laboratoriów Centrum B będą m. in. stanowisko do otrzymywania proszków o nanometrycznej granulacji,  mikrotwardościomierz, laser impulsowy czy mikroskop elektronowy skaningowy o wysokiej rozdzielczości. Budynek zasadniczy będzie miał wysokość 15,5 metra, czyli cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Na każdej kondygnacji budynku zaprojektowano przestrzenie rekreacyjne z zielenią, fotelami, stolikami oraz wolnym dostępem do Internetu.

 

 

Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego).