Ogłoszenie zwycięzców konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej nowego kompleksu budynków składającego się z Centrum Nanotechnologii „B", Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingu podziemnego, usytuowanego przy ul. Siedlickiej w Gdańsku. Nagrodę główną w wysokości 60.000 zł otrzymało Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe „FORT" z Gdańska. 18 października 2011.

 

 

Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego).