Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska,
ul. Do Studzienki 32
80-233 Gdańsk,
tel. 58 348 63 78

Łukasz Patek – kierownik projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Aleksandra Grajewska – specjalista ds. rozliczeń

Anna Frej - specjalista ds. rozliczeń

Tomasz Lasek – asystent ds. promocji

Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego).