Projekty realizowane

7. Program Ramowy UE
ADDPRIV-PRIVeILLANCE -Automatic data relevancy Discrimination for a privacy-sensitive video surveillance
7. Program Ramowy UE
ClosedFishCage -Development of an innovative, cost-effective environmentally friendly closed cage for sea-based fish farming
7. Program Ramowy UE
CORFAT - Cost effective corrosion and fatigue monitoring for transport products
7. Program Ramowy UE
DYNAMICOL - Ultrafast Charge Transfer in ion-atom collision investigated by Molecular Quantum Dynamics Methods
7. Program Ramowy UE
INDECT - Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment
7. Program Ramowy UE
PARYLENS - PARYLENE based artificial smart LENSes fabricated using a novel solid-on-liquid deposition process
7. Program Ramowy UE
PERSUADE - Poroelastic road surface: an innovation to avoid damages to the environment
7. Program Ramowy UE
RISPECT - Risk-based expert system for through life ship structural inspection and maintenance and new-build ship structural design
7. Program Ramowy UE
SASD - Smart multipurpose knowledge administration environment for intelligent decision support systems development
7. Program Ramowy UE
SMARTCATCH - The development of a novel remote stress sensing system to increase safety, efficiency and reduce environmental effects in fishing and mooring applications
7. Program Ramowy UE
COST
ASSIST - Systemy antenowe i sensory dla społeczeństwa informacyjnego - nowe metody analizy teoretycznej i szybkiej symulacji numerycznej
COST
CUSPFEL - Badania strukturalne molekuł dwuatomowych i dynamiki procesów w polu mocnych ultrakrótkich impulsów elektromagnetycznych
COST
ECCL - Dysocjacja i fragmentacja cząstek w zderzeniach z elektonami
COST
InSIK - Inteligentne systemy monitorowania, sterowania i ochrony dla obiektów infrastruktury krytycznej: metodologia, struktury, algorytmy oraz ich zastosowanie do sieci dystrybucji wody pitnej
COST
RFCSET -Radiowe/mikrofalowe podsystemy komunikacyjne dla nowo powstających technologii bezprzewodowych
COST
ERA-NET MATERA
Porowaty kompozytowy stop tytanu o wysokiej odporności na korozję, biozgodności i bioaktywności
ERA-NET MATERA
EUREKA
MWAVE_CAD - Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych
EUREKA
Europejska Współpraca Terytorialna
Qualification, Innovation, Cooperation and Keybusiness for Small and Medium Enterprises in the Baltic Sea Region
Europejska Współpraca Terytorialna, The Baltic Sea Region Programme
Norweski Mechanizm Finansowy
Mobility
Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
OFFSET
Design and synthesis of Novel selective estrogen receptor modulators
OFFSET
Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
ENERLIQ - Konwersja energii oparta o ciecze jonowe i nowatorską technologię SOLID
Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1
Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
An unique fungal lysine biosynthesis enzymes new targets for antifungal agents
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.2
Domowy asystent osób starszych i chorych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1
Inżynieria Internetu Przyszłości
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.2
Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1
Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1
Otrzymywanie nowych polimerowych materiałów o aktywności antydrobnoustrojowej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.2
Platforma Informatyczna TEWI
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3
Platforma Obsługi Nauki PLATON- Etap 1: kontener usług wspólnotowych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 2.3.3
Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki- NewMAN
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3
Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i standardami (NOR-STA)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1
Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
e-Doświadczenia w fizyce
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddzialanie 3.3.4
e-Doświadczenia w fizyce
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4
e-Podręcznik- przyszłość szkoły zaczyna się od dziś
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4
Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1
Studia podyplomowe MBA - Zarządzanie strategiczne: programami i projektami
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1
Studia Podyplomowe MBA Strategiczny Przywódca
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1
Za rękę z Einsteinem II Edycja
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 1.5.1
ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 1.5.2
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 2.2.2
Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 5.5

Wybrane problemy w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym i nowe zagrożenia

 

Projekty zrealizowane

5. Program Ramowy UE
CEEAM - Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring
5. Program Ramowy UE
CESURA - International conference on clean, efficient and safe urban transport
5. Program Ramowy UE
CRUDE OIL TANKERS - Detection and discrimination of corrosion attack on ships
5. Program Ramowy UE
CURE - Centre of Excellence for Urban Construction and Rehabilitation: Technology Transfer, Research and Education
5. Program Ramowy UE
DRIVE - Drug In Virtual Enterprise
5. Program Ramowy UE
ECO-PORTS - Information exchange and impact assessment for enhanced environmental-conscious operations in European ports and terminals
5. Program Ramowy UE
ECUA-TUTOR-DAY - Tutorial course for young acousticians from european countries on underwater acoustics and remote sensing technologies for exploration and sustainable exploitation of marine ecosystems
5. Program Ramowy UE
EDUEM2 - The EU in humanitarian DEMining, Phase 2. State-of-the-art on Humanitarian Demining Technologies, Products, Services and Practices in Europe.
5. Program Ramowy UE
EUROCAT - European catchments, catchments changes and their impact on the coast
5. Program Ramowy UE
Fertilizer&Health - Workplace monitoring and occupational health studies at some selected phosphate fertilizer plants using nuclear and related analytical techniques
5. Program Ramowy UE
HARDER - Harmonisation of rules and design rationale
5. Program Ramowy UE
HARMONOISE - HARMONISEd, accurate and reliable prediction methods for the eu directive on the assessment and management of environmental noise
5. Program Ramowy UE
MEMORIAL - A digital document workbench for preservation of personal records in virtual memorials
5. Program Ramowy UE
PLUME - Planning and urban mobility in europe
5. Program Ramowy UE
POLECER - Polar electroceramics
5. Program Ramowy UE
QUA-NAS - Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate new member states
5. Program Ramowy UE
SANDWICH - Advanced composite sandwich steel structures
5. Program Ramowy UE
SILVIA - SUSTAINABLE ROAD SURFACES FOR TRAFFIC NOISE CONTROL
5. Program Ramowy UE
SMAC - Smart control of wastewater systems
5. Program Ramowy UE
SUTRA - Sustainable urban transportation
5. Program Ramowy UE
TRAP-NAS - Training on the production and use of reference materials in newly associated states
5. Program Ramowy UE
UsabilityNet - Usability Support Network
5. Program Ramowy UE
VI-RM - The European virtual institute for reference materials
5. Program Ramowy UE
6. Program Ramowy UE
ANGEL - Advanced Networked embedded platform as a Gateway to Enhance quality of Life
6. Program Ramowy UE
BioBearing - Bio and slide bearings, their lubrication by non-newtonian oils and application in non-conventional systems
6. Program Ramowy UE
CAREMAR - Coordinated academic RTD and education supporting innovation in marine industries
6. Program Ramowy UE
DE-light Transport - Developing lightweight modules for transport systems featuring efficient production and lifecycle benefits at structural and functional integrity using risk based design
6. Program Ramowy UE
ECONETUS - Support for networks creation in the field of Global Change and ECOsystems - from idea through proposal submission and project managing till completion and successful audit
6. Program Ramowy UE
ELME - European Lifestyles and Marine Ecosystems
6. Program Ramowy UE
IMAGINE - Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the Environment
6. Program Ramowy UE
IntelFishTank - Development of an intelligent fish tank for cost effective aquaculture through control of water quality in each different fish tank
6. Program Ramowy UE
MICROTEM - Przygotowanie materiałów polimerowych do badań w transmisyjnym mikroskopie elektronowym
6. Program Ramowy UE, Granty na granty
MODURBAN - Modular urban guided rail systems
6. Program Ramowy UE
MOET - More Open Electrical Technologies
6. Program Ramowy UE
MOVIPRO - Modelowanie i wirtualne prototypowanie nowoczesnych urządzeń elektromechanicznych
6. Program Ramowy UE, Granty na granty
MULTIPOL - Multifunctional polymer materials and systems with tailored mechanical, electrical and optical properties
6. Program Ramowy UE
NETWASH - In-situ net cleaning system in aquaculture
6. Program Ramowy UE
OZONECIP- Ozone Clean in Place in Food Industries
6. Program Ramowy UE
PIPS - Personalized information platform for life and health services
6. Program Ramowy UE
PL-MOC - Polish Network of Mobility Information Centres (PL-MOC NETWORK)
6. Program Ramowy UE
PREMAID - Predictive maintenance and diagnostics of railway power trains
6. Program Ramowy UE
PRESTOSPACE - Preservation towards storage and access. Standardised Practices for Audiovisual Contents Archiving in Europe
6. Program Ramowy UE
RISP - Regional innovation strategy for Pomerania region
6. Program Ramowy UE
SAFECRAFTS - Safe abandoning of ships, Improvement of current Life Saving Appliances Systems
6. Program Ramowy UE
SAND.CORe - Coordinated Action on Advanced Sandwich Structure in the Transportation Industry
6. Program Ramowy UE
SCALA - Scalable quantum computing with light and atoms
6. Program Ramowy UE
SURUZ - Scientific Network Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practise
6. Program Ramowy UE
WATERWINGPOWER - Enabling renewable energy SMEs to develop submersible and cost-effective vertical axis turbines for energy exploitation in ultra low-head streams
6. Program Ramowy UE
7. Program Ramowy UE
Koncepcje zintegrowanego rozwoju przestrzennego miast nadmorskich
7. Program Ramowy UE, Granty na granty
PERFORM - A sophisticated multi-parametric system for the continuous effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson's disease and Rother neurodegenerative diseases
7. Program Ramowy UE
PROMARC - Promoting Maritime Research Careers
7. Program Ramowy UE
EUREKA
Europejska Współpraca Terytorialna
Exploiting Inland Waterways for Regional Development
Europejska Współpraca Terytorialna, III B
Polsko-Rosyjska szkoła ochrony dziedzictwa kulturowego studzienka 2007
Europejska Współpraca Terytorialna, III A
Regional Cooperation in Waste Management
Europejska Współpraca Terytorialna, III B
Norweski Mechanizm Finansowy
Mobility Project
Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Nowoczesne technologie środowiskowe, monitoring i wpływ na społeczeństwo; ENTEMO
Norweski Mechanizm Finansowy
Ścieżki polsko-norweskie (Polish-Norwegian Paths)
Norweski Mechanizm Finansowy
Wybrane problemy w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym i nowe zagrożenia
Norweski Mechanizm Finansowy
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Ocena stabilności oksydatywnej olejów roślinnych z zastosowaniem promieniowania UV i techniki SPME/GC
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.2.1
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
EURO 2012 - szanse i zagrożenia. Program badawczy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Budowa partnerstwa i opracowanie strategii klastra branży ICT/ETI
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 1.5.2
SPO RZL
Za rękę z Einsteinem
SPO RZL, Działanie 2.1
URBACT
H-OPUS
URBACT, II
ZPORR
Biuro Transferu Technologii wraz z Akademickim Inkubatorem Gospodarczym jako element systemu wspomagającego transfer know-how
ZPORR, Działanie 2.6
KNOW Kształcenie na odległość wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim
ZPORR, Działanie 2.1


System Monitorowania i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce Foresight - ROTMED