Publikacyjna aktywność pracowników NB świadczy o rozwijającym się potencjale naukowym uczelni i regionu. Politechnika Gdańska zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni technicznych ze znaczącymi wynikami wydajności publikacyjnej i jakości publikacji, wykazując wysoki współczynnik cytowań i h-index dla autorów.

Baza dorobku naukowo-badawczego obejmuje informacje o publikacjach autorstwa nauczycieli akademickich i doktorantów Politechniki Gdańskiej wydanych w punktowanych czasopismach listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym posiadających impact factor i wyróżnionych w Journal Citation Reports. Ponadto baza zawiera informacje o aktywności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej, dane o zgłoszeniach patentowych złożonych do Urzędu Patentowego RP oraz dane o uzyskanych patentach, prawach ochronnych i rozwiązaniach innowacyjnych.