Uczestnictwo Wydziałów w sieciach naukowych oraz konsorcjach naukowych
i naukowo-przemysłowych*

Research Academy of European Association for Architectural Education EAAE

International Council on Monuments and Sites ICOMOS

International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement DOCOMOMO

International Group on Urban and Architecture Design INTEGRO UAD

International Society of City and Regional Planners ISOCARP

International Research Group AGORA

Association of European Schools of Planning AESOP

Deutsche Akademie fuer Stadtebau und Landesplannung DASL

Research Centre for Territory, Architecture and Design CITAD

BeInterBaltic

InnoBSR (Baltic Sea Region)

Sieć naukowa Technologie i Systemy Fotowoltaiczne Nowych Generacji

Pomorski Klaster Bioekochemiczny BioEcoChem

Polskie Konsorcjum Polarne

Sieć Naukowa UE SURUZ Scientific Network Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practise

Sieć naukowa INFOGEST Improving Health Properties of Food by Sharing our Knowledge on the Digestive Process

Centrum Naukowo – Przemysłowe POLINTEGRA

Konsorcjum Polskie technologie dla gazu łupkowego

Konsorcjum UBIS Urban Baltic Industrial Symbiosis

Konsorcjum RBR Reviving Baltic Resilience

Sieć EUROPIN - European Pharmacoinformatics Initiative

Konsorcjum naukowe Matematyka i Fizyka dla Pomorza

Polskie Konsorcjum Narodowe Mathematical Reviews

Sieć naukowa Modele matematyczne oparte na analizie nieliniowej

Krajowe Konsorcjum Polski synchrotron

Krajowe Konsorcjum Jednostek Naukowych Zainteresowanych Korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej

* w zestawieniu nie ujęto konsorcjów założonych w celu realizacji projektów badawczych