Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
mgr inż. Jakub Olczak
budynek Bratniak, p. 213
tel. 58 347 15 32
e-mail: jakub.olczak@pg.edu.pl
lub anonimowo poprzez formularz

Rektorat
Gmach Główny, I piętro, pok. 269, w prawej części korytarza
tel. (58) 347 12 69
e-mail: rektorat@pg.edu.pl

Prorektorat ds. kształcenia i dydaktyki
Gmach Główny, I piętro, pok. 266, w prawej części korytarza
tel. (58) 347 12 66
e-mail: prores@pg.edu.pl
przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 14.00–15.00
środa: 8.00-9.00

Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, parter, pok.
tel. (58) 347 25 75
e-mail: library@pg.edu.pl
www.bg.pg.edu.pl

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
al. Zwycięstwa 25
tel. (58) 348 61 73
e-mail: cnm@pg.edu.pl
www.cnm.pg.edu.pl

Centrum Języków Obcych
Gmach B, poziom 300
tel. (58) 347 23 08
e-mail: logos@pg.edu.pl
www.cjo.pg.edu.pl

Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej
al. Zwycięstwa 12
tel. (58) 347 25 00
e-mail: csa.sekr@pg.edu.pl
www.csa.pg.edu.pl

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej
Gmach B, pok. 102
tel. (58) 347 20 42, 347 22 90
e-mail: international@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl/international

Dział Spraw Studenckich
budynek Bratniak pok. 211
tel. (58) 347 12 10
e-mail: dss@pg.edu.pl

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej
budynek Bratniak pok. 216
e-mail: kontakt@sspg.pl

Dział Kształcenia i Programów Studiów
Gmach B, pok. 202
tel. (58) 347 17 87
e-mail:ksztalc@pg.edu.pl

Odwoławcza Komisja Stypendialna
budynek Bratniak, pok. 213
tel. (58) 347 13 13
e-mail: oks@pg.edu.pl

Wydziałowe Komisje Stypendialne (WKS)

Wydział Architektury
Gmach Główny, pok. 461
tel. (58) 347 10 48
e-mail: wks.wa@pg.edu.pl

Wydział Chemiczny
Budynek Chemii C, pok. 05
tel. (58) 347 15 47
e-mail: wks.wch@pg.edu.pl

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Gmach Główny Wydziału EiA, pok. E-26
tel. (58) 347 27 24
e-mail: wks.weia@pg.edu.pl

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Nowy budynek ETI, pok. 156 NE
tel. (58) 347 28 48
e-mail: wks.weti@pg.edu.pl

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach Główny, pok. 131
tel. (58) 347 11 73
e-mail: wks.wftims@pg.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Gmach B, pok. 012
tel. (58) 347 14 51
e-mail: wks.wilis@pg.edu.pl

Wydział Mechaniczny
Wydział Mechaniczny, pok. 236A
tel. (58) 347 26 84
e-mail: wks.wm@pg.edu.pl

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Gmach OiO, pok. 307A
tel. (58) 347 15 43
e-mail: wks.woio@pg.edu.pl

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, pok. 809
tel. (58) 348 60 43
e-mail: wks.wzie@pg.edu.pl

Dziekanaty

Wydział Architektury
Gmach Główny, pok. 314
tel. (58) 347 22 02
e-mail: dziekan-arch@pg.edu.pl

Wydział Chemiczny
Budynek Chemii C, pok. 4-6 oraz 106
tel. (58) 348 62 24
e-mail: dziekanat@chem.pg.edu.pl

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Gmach Główny Wydziału EiA, pok. E44 – E48
tel. (58) 347 13 86
e-mail: dziekanat@ely.pg.edu.pl

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Nowy budynek ETI, pok. 145, 147, 149
tel. (58) 347 17 62
e-mail: dziekanat@eti.pg.edu.pl

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach Główny, pok. 102
tel. (58) 347 20 06
e-mail: dziekanat@mif.pg.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Gmach Główny, pok. 158-159
tel. (58) 348 61 66
e-mail: kamila.kaczmarek@wilis.pg.edu.pl

Wydział Mechaniczny
Wydział Mechaniczny, pok. 226-228
tel. (58) 347 16 85
e-mail: dziekanat@mech.pg.edu.pl

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Gmach OiO, pok. 203-204
tel. (58) 347 15 67
e-mail: dziekoce@pg.edu.pl

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach ZiE, pok. 115
tel. (58) 347 14 37
e-mail: dziekanat@zie.pg.edu.pl