Rozliczenia procesu kształcenia w r.a. 2022/2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rozliczenia procesu kształcenia w r.a. 2022/2023

UWAGA! Z uwagi na konieczność rozliczenia I, II, III i IV roku kształcenia w Szkole Doktorskiej doktoranci zobowiązani są do dnia 10 września 2023 wypełnić dokumenty w systemie i załączyć do nich wymagane pliki.

Przekazanie, uzyskanie podpisów osób decyzyjnych oraz zatwierdzenie dokumentów w Szkole Doktorskiej odbywa się  w systemie Moja PG -> Student -> eDokumenty
 
Obieg wszystkich dokumentów w systemie / eDokumentów (także ankiety) inicjuje Biuro Szkoły. Wymagane eDokumenty zostaną dodane do kont doktorantów w czerwcu.

Wymagane terminy dotyczące eDokumentów:
  • wypełnienie w systemie i dołączenie do nich wymaganych plików - do 10 września

  • akceptacja w systemie przez promotorów - do 17 września

  • zatwierdzenie eDokumentów w systemie przez koordynatorów - do 24 września

UWAGA! Instrukcja korzystania z formularzy do obiegu dokumentów dla promotorów / koordynatorów dyscyplin w zakładce -> Dla promotorów  (po zalogowaniu)

Rozliczenie I semestru 

Z uwagi na konieczność rozliczenia 1. semestru kształcenia w Szkole Doktorskiej, doktoranci I roku zobowiązani są do dnia 26 lutego 2023 r.(niedziela) wypełnić "Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej / kształcenia w Szkole Doktorskiej", dotyczące pierwszego semestru kształcenia.

Sprawozdanie powinno być wypełnione przez doktoranta elektronicznie w systemie Moja PG, w j. angielskim, z wykorzystaniem funkcji eDokumentu. Następnie podpisane (podpis doktoranta), zeskanowane do formatu pdf i dołączone do eDokumentu.
Po podpisaniu spraw
ozdania przez doktoranta i przesłaniu go dalej, formularz pojawi się na koncie wybranej wcześniej osoby (najpierw promotora, a następnie koordynatora). 
Sprawozdanie zostało przypisane automatycznie przez Biuro Szkoły Doktorskiej do kont doktorantów I seme
stru.

W celu usprawnienia Państwa pracy przy korzystaniu z eDokumentów przekazanych przez doktorantów, Biuro Szkoły Doktorskiej przygotowało Instrukcję korzystania z eDokumentów (formularzy). Instrukcja jest dostępna w zakładce --> Dla promotorów. Dostęp do zakładki jest możliwy po zalogowaniu się na stronie (dane dostępu takie same jak do systemu Moja PG. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o  zapoznanie się z instrukcją.

W celu zapewnienia terminowego rozliczenia 1 semestru kształcenia w Szkole Doktorskiej prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej oraz systemu Moja PG i zatwierdzanie eDokumentów bez zbędnej zwłoki.

Rozliczenie I roku
  1.  Indywidualny plan badawczy
  2.  Sprawozdanie roczne/semestralne z przebiegu pracy naukowej/kształcenia w Szkole Doktorskiej
  3.  Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium (doktoranckim/wydziałowym/katedralnym) / sesji sprawozdawczej 
  4.  Ankieta oceny postępów w pracy naukowej doktoranta

 
Przekazanie, uzyskanie podpisów osób decyzyjnych oraz zatwierdzenie dokumentów w Szkole Doktorskiej odbywa się w systemie MojaPG -> Student -> eDokumenty
 
Szablony dokumentów nr 1-3, dołączane są do odpowiednich eDokumentów w Moja PG przez doktoranta. Szablon dokumentu nr 4, wypełniany przez promotora, dostępny jest w formacie word na stronie szkoły w zakładce Dla promotorów (dostęp po zalogowaniu). Doktorant przekazuje eDokument swojemu promotorowi w celu dołączenia przez niego wypełnionej ankiety.

Rozliczenie II, III i IV roku
  1. Sprawozdanie roczne/semestralne z przebiegu pracy naukowej/kształcenia w Szkole Doktorskiej

  2. Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium (doktoranckim/wydziałowym/katedralnym) / sesji sprawozdawczej 

  3. Ankieta oceny postępów w pracy naukowej doktoranta (nie dotyczy III i IV roku).

Szablony dokumentów nr 1-2, dołączane są do odpowiednich eDokumentów w Moja PG przez doktoranta. Szablon dokumentu nr 3, wypełniany przez promotora, dostępny jest w formacie word na stronie szkoły w zakładce Dla promotorów (dostęp po zalogowaniu). Doktorant przekazuje eDokument swojemu promotorowi w celu dołączenia przez niego wypełnionej ankiety.