Dla bibliotekarza | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dla bibliotekarza

W tym miejscu bibliotekarze, ale również zainteresowani użytkownicy, znajdą kluczowe źródła i narzędzia informacji przydatne w codziennej pracy związanej z działalnością informacyjną naukowej biblioteki technicznej. Są to zasoby otwarte i darmowe.

Poszukując zasobów, do których Biblioteka wykupuje dostęp, wybierz zakładkę E-Źródła

Zeskanowany katalog kartkowy Biblioteki PG – zbiory poza katalogiem online

Książki Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w depozycie filii na Wydziale Architektury Biblioteki PG

 
 • NUKAT - katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych 
 • KaRo - katalog centralny wielu polskich bibliotek (w tym uczelni wyższych, instytutów badawczych, bibliotek publicznych) 
 • WorldCat - największy światowy katalog centralny  
 • Jisc Library Hub Discover - katalog bibliotek brytyjskich 
 • KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) - katalog bibliotek niemieckich i światowych katalogów centralnych 
 
 • BazTech - bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska  
 • DML-PL - pełnotekstowa baza archiwalnych artykułów z polskich czasopism matematycznych  
 • BazEkon - baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych  
 • AGRO - baza bibliograficzna polskich czasopism rolniczych i przyrodniczych 
 • BASPAW - baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych 
 
 • DART Europe - europejska baza prac dyplomowych i rozpraw akademickich 
 • DOAJ - baza czasopism online w otwartym dostępie 
 • DOAB - baza książek online w otwartym dostępie 
 • OpenDOAR - baza repozytoriów w otwartym dostępie 
 • Zenodo - baza repozytoriów w otwartym dostępie