Bezpłatny webinar dla pracowników uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Bezpłatny webinar dla pracowników uczelni

25 October 2021 11:00 - 13:30

Kategoria: Współpraca

Typ: webinarium

Webinar : Od pomysłu do produktu. Jak stworzyć innowacyjny projekt oczekiwany przez przemysł?

Agenda:

 • 11.00–11.05 – przywitanie (Mateusz Puchalski)
 • 11.05–12.20 – Uważaj na „MISIE wydaje…”, czyli gdzie szukać przestrzeni dla innowacji produktowej (dr Daniel Kraszewski)
 • 12.20–12.35 – Q&A do prelekcji
 • 12.35–13.05 – 99 porażek i 1 sukces – rozmowa z dr. hab. Robertem Tylingo, prof. PG (Mateusz Puchalski)
 • 13.05–13.25 – Możliwości współpracy z biznesem w ramach projektu uGranty B+R dla przedsiębiorstw (Piotr Markowski)
 • 13.25–13.30 Zakończenie

Prelekcja:
Uważaj na „MISIE wydaje…”, czyli gdzie szukać przestrzeni dla innowacji produktowej

W oparciu o przykłady innowacji w produktach rozważymy ich źródła i klasyfikacje, by móc je stosować we własnych projektach. Szukając pomocy w osiąganiu innowacji zagłębimy się w role projektantów wzornictwa i innych interesariuszy w projektach rozwojowych. Spojrzymy również na to, jak sami zakładamy pułapki, które ograniczają nasze możliwości dostrzeżenia potencjału innowacji. W programie m.in.:

 • analizy kilkudziesięciu innowacyjnych produktów;
 • wyodrębnienie przestrzeni w których kryją się innowacje w produktach;
 • role projektanta i wzornictwa w projektach B+R;
 • omówienie typów i źródeł innowacji produktowej;
 • metody analizy potencjału innowacyjności.

dr Daniel Kraszewski

Projektant produktów, konstruktor, badacz i konsultant innowacji. Założyciel studia projektowego Aleto.design gdzie tworzy produkty i rozwija nowe technologie. Przez ponad dekadę studiował, praktykował i badał design w Wielkiej Brytanii. Rozwijał produkty dla takich marek jak Dyson i Andiamo. Doktoryzował się na wydziale Design and Creative Arts na Uniwersytecie w Loughborough, gdzie badał strategie i praktyki projektowania nastawione na radykalną innowację. Wykładowca zagadnień i praktyk projektowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia (Hiszpania, Wielka Brytania). Pracował w centrach B+R, startup-ach technologicznych i agencjach konsultingowych. Doradza m.in. w zakresie innowacji, wzornictwa, rozwoju i wdrażania nowych produktów, metodyki projektowania oraz nowych technologii, w tym druku 3D.

Tytuł: 99 porażek i 1 sukces – rozmowa z dr. hab. Robertem Tylingo, prof. PG

Korzystając z doświadczenia twórcy wielu wdrożonych do biznesu wynalazków, podejmiemy tematy ryzyka w projektach badawczo-rozwojowych, współpracy z przedsiębiorstwami oraz uzależnienie rozwoju wynalazków od finansowania. Zweryfikujemy, gdzie warto szukać ludzi do współpracy oraz jak przeanalizować, czy opłaca się dalej inwestować w nasz projekt.
Odpowiemy na pytania:

 • Jaka jest rola konstruktywnej (samo)krytyki?
 • Jak połączyć w sobie funkcje naukowca, biznesmena i dydaktyka?
 • Co zrobić, gdy pierwotny pomysł nie działa, jak znaleźć alternatywę dla wyników naszych prac?

dr hab. inż, Robert Tylingo, prof. PG

Profesor Politechniki Gdańskiej, ekspert w zakresie reologii oraz chemii biopolimerów. Specjalista w dziedzinie racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych powstających podczas przetwórstwa surowców pochodzenia morskiego, w tym kolagenu, żelatyny, białek niekolagenowych, hydrolizatów białkowych, oleju rybnego i chitozanu. Współtwórca technologii Hydrożelu Chitozanu. Autor kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach JCR, monografii z zakresu chemii i technologii żywności, systemów jakości stosowanych w przemyśle spożywczym. Naukowiec ściśle współpracujący z przemysłem.

Autor licznych wdrożeń i opracowań technologicznych realizowanych przy współpracy z partnerem przemysłowym, kierownik ds. Badań i Rozwoju w Chitone sp. z o.o., gdzie odpowiada za całokształt opracowania technologii wytwarzania technologii ChitoVelum® oraz ChitoVelum® PRO, ich skalowania i identyfikację nowych zastosowań.

Bliższe informacje i formularz rejestracyjny dla uczestników znajdują się na stronie Excento.  

Partnerzy:

 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 • Univentum Labs sp. z o.o.,
 • Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.

Obserwuj nas w social mediach: Facebook i LinkedIn.

Projekt μGranty B+R dla przedsiębiorstw jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.