Szkolenie NCBiR dot. zamykania projektu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Szkolenie NCBiR dot. zamykania projektu

22-09-2021 - 22-09-2021 10:00 - 13:15

Kategoria: Nauka

Typ: Szkolenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w szkoleniu online pt. Zamykanie projektu – najważniejsze informacje jak przygotować wniosek końcowy. Wskazówki dla beneficjentów POWER.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Zamykanie projektu – najważniejsze informacje jak przygotować wniosek końcowy. Wskazówki dla beneficjentów POWER

 • Cel: Przekazanie beneficjentom wskazówek dotyczących tego jak przygotować końcowy wniosek o płatność
 • Czas: ok. 3–3,5 godz.
 • Forma: szkolenie
 • Termin: 22.09.2021 r. w godzinach 10:00–13:15
 • Miejsce: online – platforma MS Teams
 • Zakres: W takcie szkolenia zostaną omówione m.in. poniższe zagadnienia:
  1. Montaż środków dofinansowania rozliczonych w projekcie, wyrównanie źródeł finansowania.
  2. Dostosowanie zwrotu środków (oszczędności) do montażu finansowego.
  3. Minimalna wysokość rozliczonego w projekcie wkładu własnego.
  4. Znaczenie zakładki Podsumowanie we wniosku o płatność.
  5. Stosowanie reguły proporcjonalności w przypadku niezrealizowania wskaźników.
  6. Moduł Zwroty/korekty.
  7. Zwroty środków niekwalifikowalnych, korekt oraz nieprawidłowości.
  8. Zwrot środków na zakończenie projektu.
  9. Termin ważności zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (dot. uczelni prywatnych).
  10. Trwałości rezultatów projektu.
  11. Utwory, które skutkują obowiązkiem zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów.
  12. Spełnienie kryteriów dostępu i kryteriów premiujących.
  13. Spełnienie przez uczestników kryteriów grupy docelowej.


Możliwość zgłaszania pytań: W trzeciej części szkolenia przewidziano możliwość zadawania pytań przez uczestników. W pierwszej kolejności zostaną zadane pytania, które prześlą Państwo przed szkoleniem, w drugiej kolejności te, które pojawią się na chat podczas szkolenia. Zachęcamy do przygotowania pytań i przesłania ich na adres dorota.toczyska@ncbr.gov.pl najpóźniej do 17.09.2021 r.  (piątek).

Zapisy na szkolenie są przyjmowane do 21.09.2021 r. (wtorek) do godziny 12:00, także pod adresem dorota.toczyska@ncbr.gov.pl.

Uwaga– szkolenie będzie organizowane również w innym terminie – 28.09.2021 r.; szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.

Lokacja
Wydarzenie standardowe
Adres URL dla wydarzenia ONLINE
https://pg.edu.pl/