Zakończenie projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej Zakończenie projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

Zakończenie projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" 16 listopada 2015 roku zakończył się projekt „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” ogólna wartość projektu...

O projekcie O projekcie

Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej Projekt ma na celu przede wszystkim wzmocnienie istniejącego potencjału uczelni – Politechniki Gdańskiej oraz dalszemu podnoszeniu jej znaczenia w...

Przetargi Przetargi

Przetargi   Data Ogłoszenia Numer Dziennika Nazwa Link 1.10.2015 ZP/327/051/D/15 Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowisk...

Kontakt Kontakt

Kontakt mgr Jarosław Parzuchowski – kierownik projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” email: jarparzu@pg.gda.pl tel: (58) 348 63 58   mgr Małgorzata Rewucka – specjalista...

Galeria Galeria

Galeria Audytorium na Wydziale Chemii Otwarcie Audytorium na Wydziale Chemii Audytorium E - 41 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki WETI Remont Audytorium WETiI...

Nowoczesne audytorium oddane do użytku

20 kwietnia 2012 roku o godz. 10 odbyła się uroczystość otwarcia po kapitalnym remoncie Audytorium nr 1 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Wśród zgromadzonych na inauguracji gości byli m.in. podsekretarz stanu w MRR Paweł Orłowski oraz kierownik działu wdrażania PO IiŚ w NCBiR Daniel Maksym. 

W roli gospodarza uroczystości oddania do użytku Audytorium nr 1 wystąpił dziekan WETI dr hab. inż. Krzysztof Goczyła. Po przywitaniu przybyłych gości przez gospodarza, głos zabrali m.in. prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, podsekretarz stanu w MRR Paweł Orłowski, kierownik działu wdrażania PO IiŚ w NCBiR Daniel Maksym. Audytorium nr 1 nadano imię Stanisława Kowalskiego, byłego pracownika Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, który wykorzystał pochodne funkcji boolowskich do opisu systemów przełączających, założyciela i redaktora Serwisu Informacyjnego PG, orędownika prawdy, wolności i demokracji w latach osiemdziesiątych. Niezwykłą biografię patrona przedstawił dr inż. Lech Hasse.

Uroczystość otwarcia uświetnił występ utalentowanego pianisty Macieja Gańskiego. Podczas koncertu, zgromadzeni goście, mogli poznać wyjątkowe walory akustyczne Audytorium nr 1. Studenci Inżynierii Dźwięku z kolei przygotowali prezentację zakresu możliwości systemu audiowizualnego. Pokaz zrobił ogromne wrażenie na publiczności.

Modernizacja Audytorium nr 1 wraz z szatnią trwała siedem miesięcy. Koszt remontu wyniósł ponad 2.3 mln zł, natomiast wyposażenie w sprzęt multimedialny pochłonęło 612 tys. zł. Zakres realizacji projektu kapitalnego remontu sali objął roboty budowlane, prace konstrukcyjne, sanitarno-wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne.

 

Przetargi

 

Data Ogłoszenia Numer Dziennika Nazwa Link
1.10.2015 ZP/327/051/D/15

Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowisk deweloperskich wspomagających przygotowanie symulacji rzeczywistości wirtualnej dla Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) oraz systemu projekcji 3D w Audytorium nr 2 WETI, a także mebli i dodatkowego wyposażenia LZWP w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”

Link

3.07.2015

ZP/217/051/D/15

Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem stanowiska testowo-pokazowego dla aplikacji ukończonych (Powerwall 3D) oraz systemu projekcyjnego wspomagającego przygotowanie symulacji rzeczywistości wirtualnej dla Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) wraz z możliwością pokazu efektów projekcji 3D w Audytorium nr 2 WETI wraz z meblami i dodatkowym wyposażeniem LZWP w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”

Link
26.06.2015 ZP/196/051/D/15

Dostawa wraz z montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem urządzeń do transmisji multimedialnej między wydziałami Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” oraz szkolenie użytkowników z obsługi systemu

Link

24.06.2015 ZP/203/051/D/15

Dostawa wyposażenia multimedialnego i aparaturowego - aparatu do pomiaru temperatury zapłonu, wag laboratoryjnych, miernika poziomu pH/ION, zestawu elektrod  jonoselektywnych i lodówek do sal dydaktycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej"

Link
28.04.2015 ZP/139/051/D/15 Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem dodatkowego wyposażenia multimedialnego do sal wykładowych oraz mebli wraz z montażem do pomieszczenia portierni Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskie Link
16.03.2015 ZP/77/051/D/15 Dostawa wyposażenia multimedialnego i aparaturowego sal dydaktycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" Link
14.10.2014 ZP/404/051/D/14 Dostawa materiałów promocyjnych dla Projektów Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej, Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej Link
16.06.2014 ZP/258/051/R/14 Wymiana windy osobowej w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul Sobieskiego 7 w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" Link
28.04.2014 ZZ/1/051/14 Dostawa oraz montaż dwóch tablic pamiątkowych w budynku Chemii A
w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej"
Link
18.12.2013 ZP/504/051/D/13 Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do pomieszczeń nr 112, 114 i 119 w budynku Chemia A w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" wraz ze szkoleniem użytkowników Link
21.10.2013 ZP/416/051/D/13 Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej, Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej oraz Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej Link
1.10.2013 ZP/388/051/D/13 Dostawa mebli do pomieszczeń nr 112, 114 i 119 w budynku Chemia A
w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej"
Link
26.09.2013 ZP/383/051/D/13 Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Biura Karier Politechniki Gdańskiej, Projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej, Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej oraz Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej Link
30.08.2014 ZP/344/051/D/13 Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do pomieszczeń nr 112, 114 i 119 w budynku Chemia A w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" wraz ze szkoleniem użytkowników Link
3.07.2013 ZP/265/051/D/13 Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do Audytorium nr WN15 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" wraz ze szkoleniem użytkowników Link
18.06.2013 ZP/248/051/D/13 Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do Audytorium nr II WETI w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" wraz ze szkoleniem użytkowników Link
10.05.2013 ZP/139/051/D/13 Dostawa wraz z zainstalowaniem, kompleksowym uruchomieniem, systemu urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" wraz z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi i szkoleniem użytkowników Link
19.10.2012 ZP/389/050/D/12 Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych w sali 208 w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" Link
28.09.2012 ZP/196/050/R/12 Remont kapitalny i modernizacja audytorium Nr WN 15 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. Własna Strzecha 18A Link
21.09.2012 ZP/340/050/D/12 Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych w salach EM 104, EM 204, EM 304 budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. Jana Sobieskiego 7 w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" Link
19.07.2012 ZP/270/050/D/12 Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych w salach EM 104, EM 204, EM 304 budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. Jana Sobieskiego 7 w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" Link
02.07.2012 ZP/199/050/U/12 Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kapitalnego sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 oraz instalacji wentylacji mechanicznej sal w bloku E Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku-Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją Link
26.06.2012 CRZP/238/009/R/12 Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń VII piętra w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wchodzących w skład Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Link
01.06.2012 ZP/137/055/R/12 Remont audytorium nr II Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz dobudowa pomieszczeń Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" w Gdańsku przy ulicy Narutowicza 11/12 Link
22.03.2012 ZP/97/050/D/12 Dostawa artykułów promocyjnych w ramach Projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej Link
10.01.2012 ZP/3/050/U/12 Wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlano - wykonawczego oraz dokumentacji uzupełniającej remontu kapitalnego i przebudowy pomieszczeń nr 112, 114 i 119 w budynku Chemia A Politechniki Gdańskiej Link

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego). 

Strona Programu Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl