Filmy dotyczące projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej. Odnowione Audytorium Chemiczne Politechniki Gdańskiej:

Film prezentujący projekt NAPG, zrealizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: dotacjenasukces.pl http://www.dotacjenasukces.pl/#/projekt/nowoczesne-audytoria-politechniki-gdanskiej/szczegoly

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego). 

Strona Programu Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl