Galeria

Audytorium na Wydziale Chemii

Otwarcie Audytorium na Wydziale Chemii

Audytorium E - 41 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

WETI

Remont Audytorium WETiI - listopad 2014

Study Tour

LZWP

Filmy

Otwarcie sal 112,114,119 na WCh

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego). 

Strona Programu Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl