Kontakt

mgr Jarosław Parzuchowski – kierownik projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”
email: jarparzu@pg.gda.pl
tel: (58) 348 63 58

 

mgr Małgorzata Rewucka – specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie
email: malgorzata.rewucka@pg.gda.pl
tel: (58) 347 20 39

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego). 

Strona Programu Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl