Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej

Projekt ma na celu przede wszystkim wzmocnienie istniejącego potencjału uczelni – Politechniki Gdańskiej oraz dalszemu podnoszeniu jej znaczenia w środowisku międzynarodowym.

Przedmiotem projektu jest remont i modernizacja oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt audiowizualny i technologie ICT 7 audytoriów i 9 sal wykładowych Politechniki Gdańskiej w budynkach zajmowanych przez pięć wydziałów tej uczelni tj. Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Wydziału Chemicznego, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Mechanicznego.

Modernizacja i rozbudowa audytoriów i sal wykładowych dokonana zostanie w taki sposób, aby uatrakcyjnić tok studiów oraz praktycznie i nowocześnie ilustrować wykładany materiał dydaktyczny.

W ramach projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej powstanie również Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP), umożliwiające nieograniczoną terytorialnie wędrówkę po wirtualnym świecie. Laboratorium może mieć szereg zastosowań, np. przy szkoleniu służb publicznych, specjalistów przemysłowych oraz do wirtualnej turystyki czy zwiedzania projektowanych budynków.

Całkowita wartość projektu:  43.353.136,42 zł 

Wartość dofinansowania: 42.956.331,09 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Okres realizacji – 1.10.2008 – 16.11.2015

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego). 

Strona Programu Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl