Zakończenie projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej"

16 listopada 2015 roku zakończył się projekt „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” ogólna wartość projektu wyniosła: 43.353.136,42 PLN.

Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrennej

 

 5 grudnia 2014 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Audytorium 2 odbyło się Uroczyste otwarcie Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. LZWP to jeden  z etapów realizacji projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”, w ramach którego na pięciu Wydziałach Uczelni wyremontowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt audiowizualny siedem audytoriów i dziewięć sal wykładowych. Budynek został umiejscowiony na tyłach starego gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Wartość inwestycji wyniosła ponad 14,6 mln zł. Całość inwestycji została sfinansowana w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Otwarcie cieszyło się dużym zainteresowaniem reporterów, a my cieszyliśmy się  z dużej liczby znakomitych gości, którzy zaszczycili nas swym udziałem w prezentacji nowego laboratorium. W zachwyt wprowadziła gości przeprowadzona na żywo symulacja z wnętrza wirtualnej jaskini, jak i zaprezentowane realizacje filmowe, które ukazały etapy tworzenia laboratorium.

LZWP jako zaawansowane narzędzie badawcze umożliwia nieograniczoną terytorialną wędrówkę po wirtualnym świecie i prowadzenie badań. Laboratorium może służyć do treningów służb mundurowych, jak i specjalistom cywilnym pozwalając na bezpieczne przećwiczenie różnych scenariuszy działań bojowych, akcji gaśniczych, zabiegów medycznych, kontroli stanu kadłuba statku, czy zdalnego sterowania pojazdem latającym. Umożliwi wirtualne prototypowanie pojazdów, urządzeń, czy budynków, oraz wirtualnej turystyki. Interakcja z wizualnymi modelami może pomóc pracy badawczej, czy przy pomiarze wpływu otocznia na zachowania ludzkie jaki i przy opracowaniu skuteczniejszej terapii autyzmu dziecięcego i zaburzeń lękowych. Mnogość potencjalnych zastosowań nowo otwartego Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej pokaże przyszłość.

Umieszczonym głównym elementem LZWP jest sześcienna instalacja typu CAVE (ang. Cave Automatic Virtual Environment) wyposażona w sferyczny symulator chodu, która możliwa  nieograniczoną terytorialną wędrówkę w wirtualnym świecie. Jaskinia LZWP zbudowana jest z 6 akrylowych ścian o wymiarach 3,4mx3,4m, które stanowią ściany (w tym jednej ruchomej umożliwiającej wejście do środka), podłogę,  a także sufit,. Każda ze ścian to pojedynczy ekran jest akrylową płytą o grubości ok.3cm i wadze ok. 700 kg, na którą jest wyświetlany obraz (1920 x 1920 pikseli) przez dwa projektory Barco Galaxy NW-7. Podłoga jest wzmocniona przez szklaną płytę o grubości ok. 8 cm i wadze ok. 3,5 tony. Dzięki takiemu wzmocnieniu wewnątrz jaskini może przebywać nawet 7 osób. Cała jaskinia waży ok.10 ton. Wszystkie ekrany osadzone są w specjalnej konstrukcji stalowej, której nie widać z wnętrza jaskini.  Na zewnątrz pomieszczenia rozmieszczone są projektory wyświetlające obrazy, które tworzą na wszystkich ekranach jedną spójną scenę generowaną komputerowo. Komputery wykrywają ruch w jej wnętrzu i tworzą spójny trójwymiarowy obraz widziany z perspektywy  użytkownika. Spośród wszystkich istniejących tego typu instalacji na świecie elementem wyróżniającym naszą jaskinię jest sferyczny symulator chodu, który można umieszczać wewnątrz.

Użytkownik może w nim dowolnie maszerować, a nawet biec w wirtualnie stworzonym świecie. Do swobodnego przemieszczania się w sferze Użytkownik  nie potrzebuje żadnych specjalnych kontrolerów trzymanych w ręku (tzw. różdżek), które używane są w typowych jaskiniach wirtualnych.

Pracownicy laboratorium zajmą się stroną informatyczną, ale przygotowanie symulacji jest bardzo czasochłonne dlatego zachęcają do współpracy architektów i plastyków, którzy zainteresowani są wyzwaniami w modelowaniu. Obecnie trwają prace nad nowymi scenariuszami wirtualnych symulacji.

Nowoczesne audytorium oddane do użytku

20 kwietnia 2012 roku o godz. 10 odbyła się uroczystość otwarcia po kapitalnym remoncie Audytorium nr 1 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Wśród zgromadzonych na inauguracji gości byli m.in. podsekretarz stanu w MRR Paweł Orłowski oraz kierownik działu wdrażania PO IiŚ w NCBiR Daniel Maksym. 

W roli gospodarza uroczystości oddania do użytku Audytorium nr 1 wystąpił dziekan WETI dr hab. inż. Krzysztof Goczyła. Po przywitaniu przybyłych gości przez gospodarza, głos zabrali m.in. prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, podsekretarz stanu w MRR Paweł Orłowski, kierownik działu wdrażania PO IiŚ w NCBiR Daniel Maksym. Audytorium nr 1 nadano imię Stanisława Kowalskiego, byłego pracownika Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, który wykorzystał pochodne funkcji boolowskich do opisu systemów przełączających, założyciela i redaktora Serwisu Informacyjnego PG, orędownika prawdy, wolności i demokracji w latach osiemdziesiątych. Niezwykłą biografię patrona przedstawił dr inż. Lech Hasse.

Uroczystość otwarcia uświetnił występ utalentowanego pianisty Macieja Gańskiego. Podczas koncertu, zgromadzeni goście, mogli poznać wyjątkowe walory akustyczne Audytorium nr 1. Studenci Inżynierii Dźwięku z kolei przygotowali prezentację zakresu możliwości systemu audiowizualnego. Pokaz zrobił ogromne wrażenie na publiczności.

Modernizacja Audytorium nr 1 wraz z szatnią trwała siedem miesięcy. Koszt remontu wyniósł ponad 2.3 mln zł, natomiast wyposażenie w sprzęt multimedialny pochłonęło 612 tys. zł. Zakres realizacji projektu kapitalnego remontu sali objął roboty budowlane, prace konstrukcyjne, sanitarno-wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego). 

Strona Programu Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl