PION INTERNACJONALIZACJI I INNOWACJI

Sekretariat prorektora
ds. internacjonalizacji
i innowacji

mgr Anna Sawka
specjalista

prorew@pg.edu.pl

tel. 58 347 22 80
Gmach Główny, pok. 266

Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji
prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG

Jednostki podległe prorektorowi ds. internacjonalizacji i innowacji: