Chronologiczne sortowanie datasetów


W ostatnich dniach została udostępniona nowa wersja repozytorium danych badawczych, która dostarczyła użytkownikom nową funkcjonalność:

Chronologiczne sortowanie datasetów

| dzięki dużemu zainteresowaniu repozytorium MOST DANCYH, ilość udostępnionych datasetów stale rośnie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy liczba zdeponowanych datasetów zwiększyła się prawie dwukrotnie. Wychodząc naprzeciw potrzebą łatwego i przejrzystego dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, w repozytorium MOST DANYCH wprowadzono możliwość sortowania danych w kolejności od najnowszych.