Instrukcja wyszukiwania w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych


Dla użytkowników bazy polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych dostępna jest już instrukcja wyszukiwania, znaleźć ją można na stronie:

 https://pg.edu.pl/openscience/instrukcja-wyszukiwania

W instrukcji opisano:

  • wyszukiwanie proste
  • wyszukiwanie z użyciem filtrów
  • przykłady jak wyszukać czasopismo

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją.


Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych jest częścią szerszego projektu MOST Danych współfinansowanego przez 3 trójmiejskie uczelnie (Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.3.