Nowe funkcjonalności w repozytorium MOST DANYCH


W ostatnich dniach została udostępniona nowa wersja repozytorium danych badawczych, która dostarczyła użytkownikom nowych funkcjonalności:

Własna licencja dla udostępnianych danych

| licencje Creative Commons są uniwersalne i można je stosować niemal do wszystkich rodzajów danych. Istnieją jednak inne licencje, dostosowane do specyficznych zasobów i pozwalające lepiej sprecyzować udostępnianie oraz przetwarzanie tych zasobów. Przykładem jest oprogramowanie, dla którego stworzono szereg licencji, z których najpopularniejsze to Apache License 2.0 czy też MIT License. Czasami pragniemy również zastosować gotową licencję, ale z naszymi modyfikacjami. Obecnie w repozytorium MOST DANYCH przy wyborze licencji wystarczy wybrać opcję "niestandardowa" i można załączyć plik z dowolną licencją, którą pragniemy zastosować.

Podgląd plików w udostępnionym datasecie

| przy datasetach zawierających arkusze kalkulacyjne i zajmujących kilka megabajtów nie ma problemu, aby je pobrać i szybko sprawdzić zawartość. Wiele zbiorów danych zawiera jednak liczne pliki zajmujące łącznie setki megabajtów przestrzeni dyskowej. Aby przyspieszyć proces wyszukiwania i ograniczyć pobieranie datasetów tylko w celu zobaczenia ich zawartości dodaliśmy możliwość podglądu plików znajdujących się w pliku ZIP na stronie repozytorium bez potrzeby jego pobierania. W ten sposób można zobaczyć do 50 plików zawartych w datasecie.

Generowania prywatnych linków w swoim datasecie

| wiele redakcji czasopism wymaga obecnie zdeponowania w repozytorium danych badawczych stanowiących podstawę publikacji oraz możliwości wglądu w nie. Jednocześnie często nie chcemy upubliczniać danych zanim nie ukaże się artykuł. Rozwiązanie stanowi stworzenie prywatnego linku do wersji roboczej datasetu, który można przesłać do redakcji czasopisma - dataset będzie dostępny na potrzeby redaktorów i recenzentów, jednak nie będzie upubliczniony.