Otwarte Repozytorium Danych Badawczych


Na platformie MOST WIEDZY, od początku kwietnia 2020 r. dostępne jest Otwarte Repozytorium Danych badawczych (ORD), które powstało w ramach projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Za pomocą nowo powstałej ORD, każdy naukowiec może udostępnić swoje dane badawcze całemu światu. Niezmiernie cieszy nas fakt, że platforma ORD zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród naukowców z trójmiejskich uczelni. Dotychczas naukowcy z Politechniki Gdańskiej udostępnili już 32 zbiory danych badawczych, natomiast naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego udostępnili 7 zbiorów.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą ORD, udostępnionymi tam danymi oraz do dzielenia się z innymi swoimi wynikami.