Otwieranie danych badawczych w ramach projektu MOST DANYCH


MOST Wiedzy to platforma stworzona i uruchomiona przez Politechnikę Gdańską w 2017 roku. Ma ona na celu wspomaganie naukowców w promowaniu ich osiągnięć oraz dorobku naukowego. Jednym z elementów serwisu jest otwarte repozytorium publikacji naukowych. Udostępnianie pełnych tekstów artykułów w otwartym dostępie zwiększa ich widoczność, a także ułatwia i przyśpiesza komunikację naukową oraz współpracę pomiędzy badaczami. Otwarty dostęp do publikacji naukowych to tylko jeden z elementów Otwartej Nauki. Mając tę świadomość Politechnika Gdańska we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym przystąpiła do budowy repozytorium danych badawczych – MOST DANYCH. Repozytorium to zapewnia infrastrukturę umożliwiającą archiwizację oraz udostępnianie danych badawczych – informacji oraz materiałów zgromadzonych przez naukowców w toku procesu badawczego. Dzięki temu MOST DANYCH pozytywnie wpływa na zwiększenie dostępności, poprawę jakości badań i zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów naukowych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego otwieranie danych badawczych.