Promocja Otwartych Danych Badawczych


Celem inicjatywy GO FAIR, jednym z projektów powstałych dzięki wsparciu GO FAIR Foundation (GFF), jest wdrożenie zasad FAIR  w procesie zarządzania nauką, dzięki czemu obiekty badawcze będą wyszukiwalne (Findable), dostępne (Accessible), interoperacyjne (Interoperable) i wielokrotnego użytku (Re-usable). Otwarte dane badawcze powinny spełniać wymienione zasady zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie wydanym przez Komisje Europejską „Programme Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020”.

Dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej aktywnie wspiera proces udostępniania danych badawczych poprzez współpracę ze środowiskiem naukowym Politechniki Gdańskiej, polskimi ośrodkami akademickimi oraz organizacjami międzynarodowymi, a także poprzez udział w licznych projektach i inicjatywach, takich jak np. kampania promocyjna GO FAIR.

Od grudnia 2019 r. dr Anna Wałek pełni funkcję koordynatora regionalnego na Polskę (national chapter) Sieci Implementacyjnej - Data Stewardship Competence Centers Implementation Network w ramach organizacji GO FAIR.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego wdrażanie zasad FAIR, w którym osoby zaangażowane w ich promowanie i rozpowszechnianie, w tym dyrektor Biblioteki PG, poruszają kwestie zasadności implementowania zasad FAIR w procesie zarządzania nauką. Dr Anna Wałek szczególnie akcentuje trzy kwestie: dzięki realizowaniu zasad FAIR członkowie organizacji wspierających inicjatywę GO FAIR będą sprawniej dzielili się swoimi doświadczeniami, a także będą wspierali się nawzajem, przyczyniając się tym samym do tworzenia bardziej świadomej społeczności naukowej. Barend Mons, reprezentujący GO FAIR International Support and Coordination Office, podkreśla wagę danych badawczych spełniających zasady FAIR – tylko takie dane będą „czytelne” dla zautomatyzowanych systemów w przyszłości: „FAIR data is extremelly important for machines to be able to be our best assistance in sciecne".