Wersjonowanie i grupowanie datasetów


W ostatnich dniach została udostępniona nowa wersja repozytorium danych badawczych, która dostarczyła użytkownikom nowych funkcjonalności:

Wersjonowanie datasetów

| w przypadku różnego rodzaju badań długoterminowych gromadzone dane są systematycznie uaktualniane zwiększając wartość naukową zbioru. Dzięki repozytorium MOST DANYCH naukowcy mogą dzielić się swoimi wynikami od samego początku prowadzonych badań sukcesywnie aktualizując już opublikowane przez siebie datasety o najnowsze dane, dzięki czemu wartość merytoryczna wzrasta. Każda nowa wersja zyskuje swój numer DOI. Stare wersje nadal są łatwe do odnalezienia oraz wyświetlają link do nowszej wersji.
Wersjonowania można również użyć w przypadku stwierdzenia błędu w już opublikowanych zbiorach danych. Dzięki temu wgrywamy jedynie nowy załącznik, nie tworząc odrębnego bliźniaczego datasetu.

Grupowanie datasetów

| bardzo często podczas prowadzonych badań generowane jest wiele różnych rodzajów danych badawczych. Każde z tych badań tworzy osobny dataset. Dzięki funkcjonalności w repozytorium MOST DANYCH, wszystkie datasety związane z jednym projektem czy publikacją, mogą zostać zgrupowane, sprawiając, że zainteresowany odbiorca nie przeoczy któregoś z datasetów. Wystarczy na etapie tworzenia datasetu podać nazwę jaką ma posiadać grupa. Grupa posiada również swój odrębny trwały identyfikator DOI.