Podobnie jak niezbędne jest odpowiednie zacytowanie publikacji naukowej, z której zaczerpnęliśmy informacje do naszego artykułu, tak istotne jest również cytowanie danych badawczych, które zostały wykorzystane w publikacji (zarówno danych wytworzonych i udostępnionych przez nas, jak i przez innych naukowców) .

Po co cytować dane badawcze?

  • Ma to pozytywny wpływ na transparentność i wiarygodność naukowca;
  • Cytowanie zbiorów danych w powiązanych z nimi publikacjach może pozytywnie wpłynąć na liczbę cytowań tych publikacji;
  • Prawidłowe cytowanie danych ułatwia oraz znacznie przyspiesza lokalizację konkretnych zbiorów danych;
  • Przyczynia się to do łatwiejszego wykrywania plagiatów;
  • Cytowania zbiorów danych w bazach indeksujących (np. Data Citation Index lub Google Data Search) pozytywnie wpływa na wizerunek naukowca.

To, jak opis bibliograficzny zbioru danych będzie wyglądał, zależy przede wszystkim od przyjętego w publikacji stylu cytowań (np. APA, Chicago, IEEE). Istnieją setki styli cytowań, a to, który z nich zastosujemy najczęściej podyktowany jest wymogami stawianymi przez wydawcę. Niezależnie jednak od przyjętego stylu opis powinien zawierać następujące podstawowe informacje: autora, rok, tytuł, miejsce udostępniania np. nazwę repozytorium, wersję, identyfikator.

Przykład cytowania wg stylu APA:

Whitaker, K., Colavizza, G. (2019). Alan-turing-institute/das-public: First release with minor updates (Version v1.1) [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3268810

Przykład cytowania wg stylu IEEE:

K. Whitaker and G. Colavizza. “Alan-turing-institute/das-public: First release with minor updates.” (Version v1.1)” July 4, 2019. Distributed by Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3268810

Przykład cytowania wg stylu AMA (American Medical Association):

Whitaker K., Colavizza G. Alan-turing-institute/das-public: First release with minor updates. July 2019. http://doi:10.5281/zenodo.3268810

 

Jeżeli Twój dataset ma już nadany numer DOI, aby stworzyć jego opis bibliograficzny możesz skorzystać z generatora cytowań DOI Citation Formatter.