Informacje ogólne
Standardowe elementy Data Journals
Wykaz czasopism

 

DATA JOURNALS

Cykle procesów badawczych oraz publikacyjnych w poszczególnych dyscyplinach naukowych są często bardzo zróżnicowane. Niejednokrotnie czas udostępnienia danych i zaistnienia ich w obiegu informacji naukowej jest bardzo istotny. Z tego powodu powstały czasopisma specjalizujące się w publikacjach opisujących nie tyle wnioski i efekty analizy danych zgromadzonych w toku badań ile same dane i sposób ich pozyskania. Artykuły opisujące zbiory danych najczęściej określa się mianem „data descriptors”. Są one recenzowane naukowo przez ekspertów z danej dyscypliny, a najważniejszymi kryteriami przy ich ocenie jest jakość (procedury, przyjęte metody), ale także unikalność oraz potencjalna przydatność danych w badaniach innych naukowców. Czasopisma skupiające się na danych badawczych mogą mieć charakter multidyscyplinarny jak np. Scientific Data, Data in Brief albo publikować „data descriptors” tylko z określonej dziedziny, np. Geoscientific Model Development. Niejednokrotnie zawierają one również inne typy publikacji, np. analizy przedstawiające całkowicie nowe sposoby na wykorzystanie wcześniej opublikowanych zbiorów danych.

Więcej o data journals

 

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.