Najczęściej zadawane pytania

 

Baza polityk wydawniczych polskich czasopism dostępna jest na platformie MOST Wiedzy w katalogu Czasopisma. Aby zapoznać się z polityką wydawniczą czasopism naukowych należy wejść na profil konkretnego polskiego czasopisma i zapoznać się z informacjami znajdującymi się w zakładce Polityka wydawnicza.

Baza polityk wydawniczych polskich czasopism dostępna w katalogu Czasopisma na platformie MOST Wiedzy jest obecnie aktualizowana. Zespół Biblioteki PG kontaktuje się z poszczególnymi Redakcjami i Wydawcami w celu weryfikacji danych.
Istnieje również możliwość samodzielnego przesłania zaktualizowanych informacji. Można to zrobić poprzez kontaktowy adres e-mail: baza-polityk.bpg@pg.edu.pl

Na stronie jest dostępny gotowy formularz rejestracyjny [wejście]. Po jego wypełnieniu zgłoszenie dodania czasopisma trafia do zespołu, który weryfikuje lub uzupełnia zamieszczone informacje za pomocą strony WWW, bądź kontaktu e-mail. Następnie rejestruje i zatwierdza profil w bazie. Każdorazowo link z gotowym profilem czasopisma jest przesyłany do jego Redakcji w celu potwierdzenia danych.
Innym sposobem jest kontakt z zespołem Biblioteki PG pod adresem e-mail: baza-polityk.bpg@pg.edu.pl

Na stronie jest dostępny gotowy formularz rejestracyjny [wejście]. Po jego wypełnieniu zgłoszenie dodania polityki wydawniczej czasopisma trafia do zespołu, który weryfikuje lub uzupełnia zamieszczone informacje za pomocą strony WWW, bądź kontaktu e-mail. Następnie rejestruje i zatwierdza profil w bazie. Każdorazowo link z gotowym profilem czasopisma jest przesyłany do jego Redakcji w celu potwierdzenia danych.
Innym sposobem jest kontakt z zespołem Biblioteki PG pod adresem e-mail: baza-polityk.bpg@pg.edu.pl

Oczywiście zachęcamy do linkowania i aktywnego korzystania. Bazę polityk wydawniczych czasopism dostępną w katalogu Czasopisma na platformie MOST Wiedzy można swobodnie wykorzystywać do własnej pracy. Co więcej, Redakcje bez żadnych przeszkód mogą na stronach internetowych umieścić link bezpośrednio do „swojego” czasopisma.

W przypadku zauważenia błędów lub potrzeby uzupełnienia informacji w opisie polskiego czasopisma należy skontaktować się z zespołem Biblioteki PG pod adresem e-mail: baza-polityk.bpg@pg.edu.pl