Profil każdego opracowanego przez zespół Biblioteki PG polskiego czasopisma składa się z kilku sekcji. W pierwszej części użytkownik znajdzie podstawowe dane czasopisma, tj.:

  • numery ISSN i eISSN
  • linki do witryn internetowych
  • nazwy Wydawców 
  • przypisane dyscypliny naukowe, zgodnie z obowiązującym wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki

W kolejnych sekcjach znajdują się informacje:

  • punktacja czasopisma (zarówno aktualna, jak i z poprzednich lat)
  • obowiązujący model czasopisma (dana bezpośrednio powiązana z założeniami Planu S, którego sygnatariuszem jest Narodowe Centrum Nauki. Zasady przyznawania funduszy zobowiązują grantobiorców do publikowania w czasopismach o modelu Open Access, bądź hybrydowych będących w fazie transformacji na model otwarty)
  • punktacji CiteScore

Informacja dotycząca Impact Factor jest bezpośrednio związana z dostępem do bazy Web of Science i dlatego dostępna jest po zalogowaniu się do serwisu MOST Wiedzy.

W następnej sekcji użytkownik znajdzie kompleksowy zestaw danych dotyczących polityki wydawniczej danego czasopisma:

  • wykorzystywana licencja
  • warunki samoarchiwizacji (ang. selfarchiving) czyli możliwości wykorzystania treści artykułu już po publikacji przez autora, w tym:

a) czy autorom przysługuje prawo do deponowania tekstu (chociażby w ich instytucjonalnych repozytoriach)
b) jakie typy publikacji podlegają zgodzie na samoarchiwizację
c) embargo czasowe, tzn. czy Redakcja wymaga od autora okresowego wstrzymania się przed samoarchiwizacją

Bibliotekarze związani z uczelnianymi repozytoriami będą mieli możliwość upewnienia się, że zgłoszone przez pracowników teksty nie są objęte ograniczeniami prawnymi w zakresie ich ponownego udostępniania. Natomiast użytkownicy odnajdą informację z zakresu możliwości ponownego wykorzystania treści.

W sekcji „prace opublikowane w tym czasopiśmie” pracownicy Politechniki Gdańskiej mają możliwość sprawdzenia czy interesujący ich tytuł czasopisma jest chętnie wybierany przez kolegów z uczelni. Funkcjonalność ta jest możliwa dzięki zintegrowaniu profilu czasopisma z zestawieniem artykułów zarejestrowanych przez pracowników PG w portalu uczelnianym MojaPG.