MOST Wiedzy to platforma stworzona i uruchomiona przez Politechnikę Gdańską w 2017 roku. Ma ona na celu wspomóc naukowców w promowaniu ich osiągnięć oraz dorobku naukowego. Jednym z elementów serwisu jest otwarte repozytorium publikacji naukowych. Umieszczenie pełnych tekstów artykułów w otwartym dostępie zwiększa ich widoczność, a także ułatwia i przyśpiesza komunikację naukową oraz współpracę pomiędzy badaczami.

Otwarty dostęp do publikacji naukowych to tylko jeden z elementów Otwartej Nauki. Mając tę świadomość Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym przystąpiły do budowy repozytorium danych badawczych – MOST-u DANYCH. Repozytorium zapewnia infrastrukturę umożliwiającą archiwizację oraz udostępnianie informacji oraz materiałów zgromadzonych przez naukowców w toku procesu badawczego. Dzięki temu MOST DANYCH pozytywnie wpływa na zwiększenie dostępności, poprawę jakości badań i zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów naukowych.

Niniejszy przewodnik ma na celu zaznajomić czytelnika z najważniejszymi pojęciami związanymi z Otwartymi Danymi Badawczymi. Dzięki zwięzłej, a zarazem atrakcyjnej formie, stanowi on doskonały punkt startowy na drodze do udostępniania danych badawczych.