Tytuł czasopisma lub nr ISSN
Jeżeli chcemy wyszukać konkretne czasopismo w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych, a posiadamy tytuł lub numer ISSN to procedura jest prosta - wystarczy wejść na stronę MOST Wiedzy i w oknie wyszukiwawczym wpisać tytuł poszukiwanego czasopisma lub jego nr ISSN.

Po zatwierdzeniu, w wynikach pojawi się szukany tytuł. Klikając w tytuł przejdziemy do szczegółowego rekordu czasopisma zawierającego dane zapisane w bazie.

Alternatywnym sposobem odszukania czasopisma, o znanym nam tytule lub nr ISSN, jest odnalezienie czasopisma na liście Katalogu Czasopism. Tak jak poprzednim razem, wchodzimy na stronę MOST Wiedzy i zaznaczamy w katalogu wiedzy - Czasopisma.

Po zatwierdzeniu, pojawia się Katalog Czasopism w formie alfabetycznej listy. Ze względu na znaczną liczbę tytułów można posiłkować się podziałem alfabetycznym bazy czasopism znajdującym się na dole strony.

Wybierając odpowiednią literę alfabetu przechodzimy do listy tytułów czasopism rozpoczynających się daną literą. Następnie wybieramy poszukiwany tytuł i przechodzimy do jego rekordu.

Wydawnictwo lub instytucja sprawcza
W przypadku, gdy znamy tylko wydawnictwo lub instytucję sprawczą, wyszukanie pożądanego czasopisma przebiega następująco: na stronie MOST Wiedzy z katalogu wiedzy wybieramy Wydawnictwa.

Po pojawianiu się Katalogu Wydawnictw wybieramy z listy Wydawnictwo. Po akceptacji przechodzimy do listy czasopism wydawanych przez dane Wydawnictwo i wybieramy tytuł czasopisma.

Wyszukiwanie przy użyciu filtrów jest najbardziej efektywnie dla potencjalnych autorów szukających czasopism z odpowiadającą im polityką wydawniczą.

Tak jak w poprzednich przypadkach, wchodzimy na stronę MOST Wiedzy i zaznaczamy w katalogu wiedzy - Czasopisma.  W katalogu czasopism po lewej stronie ekranu znajdziemy fasety z filtrami. Używanie poszczególnych filtrów nie jest obligatoryjne.

Filtry:

 • Dyscyplina – należy dokonać wyboru między siedmioma proponowanymi dziedzinami, można rozszerzyć filtrowanie do wyboru dyscyplin, wykorzystując znak rozwijania (+) lub pozostać przy wyborze dziedziny
 • Punkty ministerialne – w polach należy wpisać wartości liczbowe w proponowanym przedziale
 • Punkty ministerialne lista – można dokonać wyboru według statusu czasopisma wobec listy ministerialnej
 • Citescore – (wskaźnik Scopusa) należy wybrać wartości liczbowe w proponowanym przedziale
 • Model – należy wybrać preferowany model czasopisma.
 • Licencja – należy wybrać preferowane licencje. Ten filtr dotyczy tylko polskich czasopism, ponieważ w Katalogu Czasopism znajdują się także profile zagranicznych czasopism. Aby ograniczyć wybór do polskich tytułów należy zaznaczać wszystkie licencje
 • Czasopisma z publikacjami – wybranie tego filtra umożliwia wybranie czasopism z załączonymi publikacjami. Publikacje zgłaszane są przez autorów afiliowanych przy PG lub osoby posiadająco konto w MOŚCIE Wiedzy

Po zaznaczeniu  i akceptacji określonych elementów filtrowania w katalogu  otrzymamy listę czasopism zgodną z założonymi kryteriami.

Poszukiwane jest czasopismo o następujących parametrach:

 • zakres dyscyplin: automatyka, elektrotechnika, inżynieria lądowa i transport
 • punktacja:70 znajdujące się na Liście Ministerialnej
 • czasopismo otwartego dostępu OA
 • średnia cytowalność 2,4
 • licencja: CC BY 4.0
 • publikacje znajdujące się w Moście Wiedzy

Wchodzimy na stronę MOST Wiedzy i zaznaczamy w katalogu wiedzy - Czasopisma. W katalogu czasopism po lewej stronie ekranu w fasetach z filtrami zaznaczamy szukane parametry czasopisma.

Po przefiltrowaniu pojawia się jedno czasopismo spełniające wyżej wymienione kryteria.

Po zaakceptowaniu przechodzimy do szczegółowego rekordu czasopisma.