HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN W 2021 ROKU

Konkurs Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu Plan Zarządzania Danymi
SONATINA 5
| konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
15 grudnia 2020 15 marca 2021 wrzesień 2021 WYMAGANY
SHENG 2
| konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.
15 grudnia 2020 15 marca 2021 listopad 2021 WYMAGANY
WEAVE-UNISONO
| konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave.
4 stycznia 31 grudnia pierwsze wyniki w drugiej połowie 2021 WYMAGANY
DIOSCURI 4
| konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.
23 lutego 15 czerwca luty 2022 niewymagany
OPUS 21
| konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców.
15 marca 15 czerwca grudzień 2021 WYMAGANY
PRELUDIUM 20
| konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.
15 marca 15 czerwca grudzień 2021 WYMAGANY
MINIATURA 5
| konkurs na działanie naukowe.
4 maja 30 września   WYMAGANY
SONATA BIS 11
| konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
15 czerwca 17 września marzec 2022 WYMAGANY
MAESTRO 13
| konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
15 czerwca 15 września marzec 2022 WYMAGANY
OPUS 22 + WEAVE 15 września 15 grudnia w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów WYMAGANY
PRELUDIUM BIS 3
| konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.
15 września 15 grudnia czerwiec 2022 WYMAGANY
SONATA 17
| konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.
15 września 15 grudnia czerwiec 2022 WYMAGANY
POLONEZ BIS 1
| konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy (2021-2026).
15 września 15 grudnia czerwiec 2022 WYMAGANY
SONATINA 6
| na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
15 grudnia 15 marca 2022 wrzesień 2022 WYMAGANY