Zgodnie z zasadą „Reusable” dane powinny być opatrzone licencją określającą warunki korzystania z danego zbioru danych. Przed wyborem licencji należy upewnić się jaka jest polityka naszej instytucji odnośnie udostępniania danych. Dodatkowo, agencje finansujące badania mogą wymagać stosowania określonych licencji. Dobrą praktyką jest stosowanie gotowych (standardowych) licencji, które pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na stworzenie własnego, nowego typu licencji. Określenie licencji na jakiej udostępniane będą dane powinno odbyć się już na etapie tworzenia Planu Zarządzania Danymi.

Przykładami otwartych licencji są licencje Creative Commons (CC) oraz licencje wolnego oprogramowania takie jak GNU General Public License version 2 (GPLv2) i licencja Massachusetts Institute of Technology (MIT license).

Creative Commons to międzynarodowy projekt, w ramach którego opracowano szereg licencji gotowych do wykorzystania, co znacznie ułatwia proces udostępniania. Obecnie funkcjonują licencje CC w wersji 4.0, poniżej znajduje się ich lista wraz z krótkim omówieniem. Przy ich stosowaniu należy pamiętać, że powstały one z myślą o utworach, a nie zbiorach danych, dlatego należy upewnić się, czy wybrana licencja pasuje do naszego zbioru.

 Uznanie autorstwa - CC BY

Zezwala innym na rozpowszechnianie, zmienianie i tworzenie nowych utworów bądź zbiorów w oparciu o licencjonowany zasób, także w celach komercyjnych. Warunkiem jest oznaczenie autorstwa tego zbioru danych.

 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach - CC BY SA

Pozwala na kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie zbioru pod warunkiem oznaczenia autorstwa i udostępniania danych zależnych na tych samych warunkach.

 Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych - CC BY ND

Umożliwia innym ponowne wykorzystanie danych w dowolnym celu pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Licencja nie pozwala jednak na modyfikowanie zbioru.

 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne CC BY NC

Pozwala innym kopiować, modyfikować i rozpowszechniać zbiór danych tak długo, jak oznaczone będzie jego autorstwo oraz wykorzystywany będzie w celach niekomercyjnych.

 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach CC BY NC SA

Pozwala innym kopiować, modyfikować i rozpowszechniać dane przy zastrzeżeniu że zarówno oryginalne jak i zmodyfikowane zbiory zostaną użyte w celach niekomercyjnych oraz że będą rozpowszechniane na takiej samej licencji.

 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne -Bez utworów zależnych CC BY NC ND

Jest to licencja najbardziej restrykcyjna spośród sześciu licencji CC. Pozwala jedynie na pobieranie zbioru danych i dzielenie się nim z innymi, pod warunkiem określenia autorstwa. Zbiór nie może być modyfikowany ani wykorzystywany komercyjnie.

 

W ramach projektu Open Data Commons powstały licencje, które zostały zaprojektowane specjalnie w celu licencjonowania baz danych. Przykładami są:

  • Public Domain Dedication and License (PDDL) – domena publiczna dla baz danych. Zakłada nieograniczoną możliwość pobierania, udostępniania i modyfikowania baz danych.
  • Open Data Commons Attribution License (ODC-By) – licencja, w której jedynym warunkiem kopiowania i modyfikowania bazy danych jest uznanie autorstwa.
  • Open Data Commons Open Database License (ODC – ODbL) –  otwarta licencja zezwalająca na kopiowanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie bazy danych pod warunkiem uznania jej autorstwa oraz upowszechniania na takich samych warunkach.