Publikacje | Politechnika Gdańska

Treść strony

Publikacje

 1. Dominiowski, A., Gawrych, P., Kaczmarek, A., Kajdaniak, A., Kokot-Kanikuła, K., Małczuk-Wakulińska, A., Michniuk, A., Sójkowska, I., Tokarek, J., & Trąmpczyńska, M. (2022). Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji: Jak uczyć kompetencji cyfrowych w bibliotece, s. 1-41.
 2. Szuflita-Żurawska, M., Krajewski, P. (2022). Creating Polish Working Group of the Data Stewardship Competence Centers Implementation Network (DSCC-IN PL) by the Gdansk University of Technology Library as an example of the community of practice building. 42nd Annual IATUL Conference, Miami, USA. https://doi.org/10.5281/zenodo.6642598.
 3. Wałek, A. ed. (2022). Sharing research data across disciplines. https://doi.org/10.34808/x55q-sz53_dyr.
 4. Wałek, A., Szuflita-Żurawska, M., & Zgraja (2022). Virtual Microscope as a part of Bridge of Data repository - the slide imaging technology that improves the quality of pathology education and research data. International Data Week 2022 (IDW 2022), Seoul, Republic of Korea. https://doi.org/10.5281/zenodo.6759301.
 5. Wałek, A., Helling, P., Rau, F., Linne, M., Dierkes, J., Jetten, M., Szuflita-Żurawska, M. (2022). The Importance of Demand and Environment for Defining and Establishing the Role of Data Stewards. https://doi.org/10.5281/zenodo.6511184.
 6. Wałek, A. (2022). Linking research information within the knowledge. Gdańsk University of Technology Library. euroCRIS Conference Dubrovnik, 11-14.05.2022.
 7. Adamczak, B., & Wałek, A. (2021). Wpływ powstania repozytorium MOST Wiedzy na rozwój Open Access i zwiększenie liczby cytowań publikacji – analiza publikacji pracowników Politechniki Gdańskiej (2010–2019). Pismo PG, s. 27-31.
 8. Błasiok, J., & Szymik, A. (2021). Baza polityk wydawniczych i repozytorium Open Access – uzupełniające się elementy, s. 69-77.
 9. Dudek, K., Krajewski, P. (2021). Data Stewardship Training - Gdańsk, Poland. CODATA-RDA Schools for Research Data Science newsletter. October 2021. [dostęp online] https://mailchi.mp/4bf1a23cdf93/newsletter-december-2020-codata-rda-schools-for-research-data-science-6294878.
 10. Dudek, K. (2021). Polish Working Group of the DSCC IN established. GO FAIR newsletter. 15 December [dostęp online] https://www.go-fair.org/2021/12/15/polish-working-group-of-the-dscc-in-established/.
 11. Dudek, K. (2021). Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji otwartości w badaniach naukowych na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej. W: Horyzonty informacji 3. Otwarta nauka. Red. P. Korycińska, Kraków 2021, s. 106-121. [dostęp online] https://bit.ly/3m9uMr6.
 12. Kokot-Kanikuła, K., Szymik, A. (2021). Święto Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w ramach Open Access Week 2021. Pismo PG, s. 17-18.
 13. Kokot-Kanikuła, K., & Szymik, A. (2021). Zadania i kompetencje bibliotekarzy w zespole ds. polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych. Biuletyn EBIB, s. 1-8. https://doi.org/10.5281/zenodo.5004729.
 14. Kokot-Kanikuła, K., Wałek, A. (2021). Otwarte zasoby edukacyjne - przegląd inicjatyw w Polsce i na świecie. E-Mentor, s. 51-60. https://doi.org/10.15219/em91.1531.
 15. Mroziński, A. (2021). Jak używać instytucjonalnego repozytorium otwartych danych badawczych MOST Wiedzy. Pismo PG, nr 5 (256).
 16. Mroziński, A., & Krajewski, P. (2021). Semantic network as a means of ensuring data quality - the Bridge of Knowledge platform example. Poster presented at the Open Repositories 2021. http://doi.org/10.5281/zenodo.5011469.
 17. Szuflita-Żurawska, M., Wałek, A., & Szczodruch, R. (2021). Open Research Data at Gdańsk University of Technology – from project's assumptions to the integral part of scientific infrastructure. Poster - presented at the RDA's 17th Plenary Meeting, Edinburgh. http://doi.org/10.5281/zenodo.5013201
 18. Barker, M., Manola, N., Gaillard, V., Kuchma, I., Lazzeri, E., Stoy, L., & Piera, J. (2021). Digital skills for FAIR and open science: Report from the EOSC Executive Board Skills and Training Working Group.
 19. Wałek, A. oprac. (2021). Procedura promocji publikacji Open Access i Open Research Data. Zarządzenie Rektora PG nr 9/2021 z 23 lutego 2021. Repozytorium dokumentów Politechniki Gdańskiej. Opracowano przy współpracy Magdaleny Szuflity-Żurawskiej i Piotra Krajewskiego.
 20. Krajewski, P., & Szuflita-Żurawska, M. (2020). Plan zarządzania danymi – jak skutecznie współpracować z naukowcami? Doświadczenia Centrum Kompetencji Otwartej Nauki przy Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Biuletyn EBIB, s. 1-9. https://doi.org/10.5281/zenodo.4281418.
 21. Szuflita-Żurawska, M., Wałek, A. (2020) Open Science Competence Center at the Gdansk University of Technology Library in numbers International FAIR Convergence Symposium, November 27 - December 04, 2020.
 22. Szuflita-Żurawska, M., Wałek, A. (2020) Open Science Competency Center – towards engaging and supporting researchers in opening research data across disciplines 15th International Digital Curation Conference February 17-20, 2020, Dublin.
 23. Szybowska, U. (2020). IATUL Seminar 2019 – ważne wydarzenie wpisujące się w rozwój działań Biblioteki Politechniki Gdańskiej na polu współpracy międzynarodowej. Pismo PG, s. 17-19.
 24. Wałek, A. (2020). Making full and immediate Open Access a reality through the repository route – the role of open repositories in implementation of Plan S. Przegląd Biblioteczny, s. 329-346. https://doi.org/10.36702/pb.758.
 25. Wałek, A. (2020). Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie. Forum Akademickie, s. 48-49.
 26. Wałek, A. (2019). Data librarian and data steward – new tasks and responsibilities of academic libraries in the context of Open Research Data implementation in Poland. Przegląd Biblioteczny, s. 497-512. https://doi.org/10.36702/pb.634.
 27. Szuflita-Żurawska, M., Kwasiżur, P., Wałek, A., & Nowacki, M. (2019). The Bridge of Data project: Gdańsk University of Technology approach to building up the infrastructure for data sharing. Presented at the OPEN REPOSITORIES 2019, Hamburg. https://doi.org/10.5281/zenodo.4501749.
 28. Szuflita-Żurawska, M. (2018). Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu – International Open Access Week. Różne modele Otwartego Dostępu. Pismo PG, nr 8, s. 48-52.
 29. Szuflita-Żurawska, M., & Wałek, A. (2018). Promoting Open Science through new The Bridge of Knowledge platform at Gdansk University of Technology. EUDAT Conference - Putting the EOSC vision into practice, Porto. https://doi.org/10.5281/zenodo.4501751.
 30. Wałek, A., Szuflita-Żurawska, M. (2017). The Bridge of Knowledge – defining and implementing national Open Access policy by Polish universities. Gdansk University of Technology perspective. IFLA World Library and Information Congress, 83rd IFLA General Conference and Assembly : Libraries. Solidarity. Society, s. 1-8.
 31. Wałek, A., Lubomski, P. (2017). The Bridge to Knowledge – Open Access to Scientific Research Results on Multidisciplinary Open System Transferring Knowledge Platform. TASK Quarterly, 21(4), s. 333-342. https://doi.org/10.17466/tq2017/21.4/e.