Kontrola jakości publikacji | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontrola jakości publikacji

Proces kontroli jakości publikowanych materiałów naukowych rozwija się m.in. dzięki interaktywności komunikacji naukowej. Metody weryfikacji można podzielić na dwie grupy - ocena wykonywana przed i po opublikowaniu artykułu. W kolejnych zakładkach znajdują się podstawowe formy komunikacji naukowej po ukazaniu się publikacji.

Poprawki i korekty

Autorzy muszą informować redaktorów wydawnictw o wszelkich błędach, które zauważą (lub o których zostali poinformowani) w opublikowanym artykule. Błędy lub wątpliwości mogą zgłaszać także czytelnicy. Korekty są dokonywane według uznania czasopisma. Jeśli korekta jest konieczna, redakcja publikuje powiadomienie o korekcie, określając jaka treść została zmieniona od czasu pierwszej publikacji artykułu.

Kategorie poprawek:

  • errata lub korekta wydawcy - powiadomienie o istotnym błędzie popełnionym przez czasopismo, który wpływa na zapis publikacji lub integralność naukową artykułu lub reputację autorów,
  • sprostowanie autora - powiadomienie o istotnym błędzie popełnionym przez autora, które wpływa na zapis publikacji lub integralność naukową artykułu lub reputację czasopisma,
  • uzupełnienie - powiadomienie o dodatkowych informacjach o pracy; dodatki są publikowane, gdy mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia przez czytelnika opublikowanego tekstu,
  • nota redaktora - to wypowiedź redaktorów powiadamiająca czytelników o problemach związanych z opublikowanym artykułem; notatki redaktora są zazwyczaj aktualizowane o kolejną poprawkę, gdy dostępne są dalsze informacje.
Wycofane treści

Wycofanie jest mechanizmem korygującym publikację i ostrzegającym czytelników o artykułach zawierających poważnie błędny, takie jak fałszywe treści lub dane. Głównym celem wycofania jest poprawienie jakości wydawnictwa i upowszechnianych informacji naukowych. Redaktorzy rozważają wycofanie, gdy zostaną znalezione dowody na plagiat, wielokrotne zgłoszenia zastrzeżeń w związku z treścią artykułu, powielanie publikacji, fałszowanie danych, wprowadzanie w błąd, nieetyczne badania lub naruszenie praw autorskich. Redakcja może opublikować zawiadomienie o obawach, jeśli artykuł jest w trakcie weryfikacji poprawności. Jeśli wycofanie jest konieczne, redaktorzy dołączą powiadomienie o wycofaniu do opublikowanej wersji artykułu.

Powiadomienia o wycofaniu, według standardów COPE, powinny:

  • być połączone z wycofanym artykułem, we wszystkich wersjach online jeśli to możliwe,
  • jasno zidentyfikować wycofany artykuł (np. poprzez włączenie tytułu i autorów do nagłówka wycofania lub cytowanie wycofanego artykułu),
  • jasno zidentyfikować jako wycofanie (tj. w odróżnieniu od innych rodzajów poprawek lub komentarzy),
  • być publikowane niezwłocznie, aby zminimalizować szkodliwe skutki,
  • być swobodnie dostępne dla wszystkich czytelników (tj. nie za barierami dostępu lub dostępne tylko dla subskrybentów),
  • zawierać powód wycofania.
Komentarze

Ważnym elementem publikowania jest interakcja autora z czytelnikami, którzy mogą w otwarty sposób wyrażać swoją opinię. Adnotacje dodawane przez użytkowników po opublikowaniu materiałów mogą być traktowane jako uzupełnienie procesu recenzowania. Wydawcy powinni zapewniać swoim czytelnikom możliwość publikacji postów debatowych na ich stronie lub na moderowanej stronie zewnętrznej, poprzez forum, miejsce na uwagi do redakcji czy komentarze pod artykułami.