Nauka Obywatelska | Politechnika Gdańska

Treść strony

Nauka Obywatelska

Nauka Obywatelska to badania naukowe, w których wolontariusze współpracują z badaczami zawodowymi, a także (szczególnie od lat 90-tych XX wieku) forma edukacji naukowej, współpracy w badaniach naukowych oraz ruch społeczny.

Nauka Obywatelska polega na dobrowolnym uczestnictwie osób niezajmujących się zawodowo badaniami naukowymi w projekcie naukowym na każdym z jego etapów: gromadzenie danych, analiza danych, wybór metody i przetwarzanie danych oraz wyciąganie wniosków. Przy pomocy Internetu i pośredniczącej instytucji naukowej uczestnicy projektu tworzą powszechnie dostępną bazę danych. Podstawą dla tej idei jest przekonanie, że każdy człowiek niezależnie od statusu materialnego, wykształcenia, czy też zawodu, który obecnie wykonuje może uczestniczyć w badaniach naukowych, a nawet jest zdolny do dokonania znaczących odkryć naukowych.

dwa połączone koła z napisami Citizen Science i Open Science

Nauka Obywatelska jest uznawana za integralną część Otwartej Nauki. Badaniem wzajemnego wpływu pomiędzy Nauką Obywatelską a Otwartą Nauką zajmuje się Europejskie Stowarzyszenie Nauki Obywatelskiej (ang. European Citizens Science Association) kierowane przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Nauce Obywatelskiej poświęcone jest czasopismo w otwartym dostępie pt. Citizen Science: Theory and Practice. Czasopismo przyjmuje artykuły w języku angielskim i można w nim zamieścić: prace badawcze, recenzje i artykuły monograficzne, studia przypadków, eseje, sprawozdania z konferencji.