Rekomendacje UNESCO | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekomendacje UNESCO

W listopadzie 2019 r. podczas 40 sesji UNESCO przyjęto jednogłośnie zalecenie w sprawie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE). Opracowany dokument stanowi jedyny istniejący międzynarodowy instrument ustanawiający standardy OZE.

Zalecenie określa szczegółowo pięć obszarów działania, są to:

  • wspieranie możliwości interesariuszy do tworzenia, uzyskiwania dostępu i ponownego wykorzystywania OZE
  • opracowanie polityki wsparcia dla OZE
  • zachęcanie do posiadania skutecznego, zintegrowanego dostępu do wysokiej jakości OZE dla wszystkich
  • tworzenie i pielęgnowanie modeli zrównoważonego rozwoju dla OZE
  • promowanie i wzmacnianie współpracy międzynarodowej

Pełna treść rekomendacji UNESCO w sprawie Otwartych Zasobów Edukacyjnych z dn. 25 listopada 2019 r.

Z okazji drugiej rocznicy Rekomendacji UNESCO w sprawie OZE, zainicjowana została seria podcastów „Open Mic” o Otwartych Zasobach Edukacyjnych, przygotowana przez członków Europejskiej Sieci Bibliotekarzy wspierających Otwartą Edukację (ang. European Network of Open Education Librarians, ENOEL) we współpracy ze SPARC Europe.

Lista podcastów: