Baza zagadnień prawnych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Baza zagadnień prawnych

W bazie aspektów prawnych gromadzone są zapytania i zagadnienia z zakresu prawa, które dotyczą udostępniania danych badawczych w repozytoriach. Głównym celem powstania bazy jest zidentyfikowanie oraz odpowiedź na najczęściej pojawiające się i najbardziej problematyczne kwestie prawne przy zarządzaniu danymi badawczymi. Znaleźć w niej będzie można zarówno zagadnienia wspólne dla różnych dyscyplin naukowych, jak i kwestie specjalistyczne związane z poszczególnymi dziedzinami. Baza zawiera skrócone odpowiedzi na poszczególne pytania oraz rozszerzone opisy zagadnień.

Umieszczone obecnie rekordy opracowano na podstawie ekspertyzy prawnej dr hab. Marleny Jankowskiej przygotowanej na zlecenie Politechniki Gdańskiej w ramach projektu "MOST DANYCH. Multidysycyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data".

Przejdź do bazy