Inicjatywy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inicjatywy

Wiele instytucji związanych z nauką i badaniami (od uczelni, po instytuty badawcze, wydawców i bibliotekarzy) wprowadza polityki oraz zasady dotyczące udostępniania, przechowywania oraz dzielenia się danymi. Poniżej znajdują się przykłady organizacji, które pomagają wprowadzać zasady FAIR.

RDA | The Research Data Alliance

Organizacja społeczna, której głównym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i rozwoju infrastruktury potrzebnej do swobodnego dzielenia się danymi i prowadzenia opartych na nich badań. Powstała w 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, Narodowej Fundacji Nauki Stanów Zjednoczonych, Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii oraz Australijskiego Urzędu Innowacji. Podstawową ideą stojącą za RDA jest potrzeba swobodnego przepływu danych badawczych pomiędzy instytucjami i naukowcami na całym świecie. Organizacja funkcjonuje poprzez tzw. Interest Groups, które skupiają się na różnorodnych aspektach dzielenia, wymiany oraz interoperacyjności danych w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Istnieją również tzw. Working Groups, które skupiają się na rozwiązywaniu konkretnych problemów poprzez tworzenie dokumentów tzw. Rekomendacji RDA.

CODATA | Committee on Data for Science and Technology

To międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu. Założona została w 1966 roku jako jeden z kilkunastu stałych komitetów ICSU (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Naukowych). Statutowe założenia CODATA uwzględniają: gromadzenie, analizowanie i udostępnianie wszystkich rodzajów danych ilościowych wynikających z eksperymentalnych pomiarów i obserwacji w dziedzinie nauk fizycznych, biologicznych, geologicznych i astronomicznych. Szczególny nacisk kładzie na problem zarządzania danymi, wspólnymi dla różnych dyscyplin, a także na dane wykorzystywane w innych dziedzinach niż te, w których były one generowane (m.in. upowszechnianie danych dla potrzeb nauki i przemysłu). W pracach CODATA uczestniczą 22 przedstawicielstwa narodowe oraz reprezentacje 18 unii naukowych. CODATA działa poprzez Grupy Zadaniowe (Task Groups) i Grupy Robocze (Working Groups), 2 Stałe Komisje oraz (aktualnie) jedną Grupę Specjalną.

DCC | Digital Curation Centre

Głównym celem jest budowa potencjału i rozwijanie umiejętności zarządzania danymi badawczymi. DCC zapewnia fachowe porady i praktyczną pomoc organizacjom badawczym, które chcą przechowywać, zarządzać, chronić i udostępniać cyfrowe dane badawcze. DCC zostało powołane w celu aktywnego zarządzania materiałem cyfrowym wytwarzanym przez naukowców i badaczy. Początkowo projekt budowy centrum dotyczył przede wszystkim ochrony zasobów cyfrowych za pomocą odpowiedniego systemu dokumentacji i zabezpieczania danych. Był odpowiedzią na olbrzymią ilość danych cyfrowych generowanych przez brytyjskich naukowców. Z czasem działalność została rozszerzona o organizowanie międzynarodowych szkoleń i konferencji mających wspierać transfer wiedzy i najlepszych praktyk między producentami danych i użytkownikami.

Czy wiesz, że...