Plan Zarządzania Danymi | Politechnika Gdańska

Treść strony

Plan Zarządzania Danymi

W raportach rocznych dla Narodowego Centrum Nauki od 2021 roku pojawił się formularz „OTWARTE DANE lub METADANE”. Obowiązuje on dla projektów realizowanych w ramach konkursów od 38 edycji.
Instrukcja wypełniania raportów rocznych w ramach 33 edycji konkursowej i kolejnych znajduje się w pliku:
Pobierz instrukcję

Pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej mogą liczyć na wsparcie Centrum Kompetencji również jeśli chodzi o przygotowanie Planów Zarządzania Danymi badawczymi (PZD).

Od czerwca 2019 roku Narodowe Centrum Nauki wprowadziło obowiązek przygotowania takich planów w ramach organizowanych przez NCN konkursów grantowych.

  • Najczęściej zadawane pytania - FAQ przygotowany przez NCN.

Od samego początku prowadzimy konsultacje oraz szkolenia dla naukowców obejmujące tematyką gromadzenie, zarządzanie oraz udostępnianie danych. Każdy plan zostaje także przez nas sprawdzony i zatwierdzony, dzięki czemu naukowcy mogą mieć pewność, że plany zawierają najważniejsze wymagane przez NCN elementy.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie wyręczyć ich w zadaniu przygotowania planu ponieważ to oni najlepiej znają tematykę prowadzonych badań i specyfikę swojej dyscypliny naukowej, jednak dzięki naszym wskazówkom ich dane będą prawidłowo zabezpieczone, opisane oraz rozpowszechnione, co z kolei pozwoli na ich odnalezienie i ponownie wykorzystanie przez innych badaczy.

Przygotowując Plan Zarządzania Danymi należy zdecydować gdzie i na jakich zasadach dane zostaną udostępnione. Priorytetem dla naukowców przy wyborze odpowiedniego repozytorium powinno być włączenie uzyskanych wyników badań w światowy obieg informacji. Repozytorium powinno działać w zgodzie z zasadami FAIR, które mówią, że dane muszą być możliwe do odnalezienia (findable), dostępne (accessible), interoperacyjne (interoperable) oraz możliwe do ponownego użycia (reusable).

Prosimy, aby w Planie Zarządzania Danymi wybierając Repozytorium MOST DANYCH jako miejsce archiwizacji i udostępniania danych zawsze stosować nazwę: MOST Wiedzy Open Research Data Catalogue.
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 19/2021 z 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia skróconej nazwy Politechniki Gdańskiej w języku angielskim, prosimy o stosowanie skrótu Gdańsk Tech.

Wzory planów zarządzania danymi: