Zagadnienia etyczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zagadnienia etyczne

Właściwe podejście do kwestii etycznych i prawnych pozwala w przyszłości na łatwe i skuteczne obchodzenie się z danymi – dbałość o przestrzeganie warunków etycznych i prawnych jest zatem podstawowym założeniem pracy współczesnego badacza.

Ponowne wykorzystanie danych badawczych definiuje się jako wyszukiwanie, przetwarzanie oraz analizowanie istniejących zbiorów danych w celu stworzenia nowej wiedzy. Ponowne wykorzystanie danych obejmuje dwa zupełnie inne działania: udostępnianie danych i publikowanie danych.

Dane badawcze, które mają być ponownie wykorzystane, mogą pochodzić z wcześniejszych projektów własnych lub projektów kolegów z tej samej jednostki albo z otwartych repozytoriów, zbiorów badaczy z innej jednostki, stron internetowych czy specjalnych zamkniętych kolekcji, np. muzeów lub bibliotek.

Istnieje kilka kwestii etycznych dotyczących ponownego wykorzystania danych, które należy rozważyć na etapie planowania projektu badawczego. Są to m.in.:

  • anonimowość, prywatność i poufność danych,
  • poziom wiarygodności danych i ich pochodzenia,
  • uznanie autorstwa przy ponownym wykorzystywaniu danych innych osób,
  • poprawne licencjonowanie danych.

W przypadku badań naukowych z udziałem ludzi kwestią etyczno-prawną szczególnej wagi jest pozyskanie świadomej zgody, uwzgledniającej zarówno cel i sposób wykorzystania danych w przyszłości, jak i obejmującej kwestie anonimowości, prywatności i poufności danych.