Pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej mogą liczyć na wsparcie Centrum Kompetencji również jeśli chodzi o przygotowanie Planów Zarządzania Danymi badawczymi (PZD).

Więcej informacji o PZD

Od czerwca 2019 roku Narodowe Centrum Nauki wprowadziło obowiązek przygotowania takich planów w ramach organizowanych przez NCN konkursów grantowych.

  • Najczęściej zadawane pytania - FAQ przygotowany przez NCN

Od samego początku prowadzimy konsultacje oraz szkolenia dla naukowców obejmujące tematyką gromadzenie, zarządzanie oraz udostępnianie danych. Każdy plan zostaje także przez nas sprawdzony i zatwierdzony, dzięki czemu naukowcy mogą mieć pewność, że plany zawierają najważniejsze wymagane przez NCN elementy.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie wyręczyć ich w zadaniu przygotowania planu ponieważ to oni najlepiej znają tematykę prowadzonych badań i specyfikę swojej dyscypliny naukowej, jednak dzięki naszym wskazówkom ich dane będą prawidłowo zabezpieczone, opisane oraz rozpowszechnione, co z kolei pozwoli na ich odnalezienie i ponownie wykorzystanie przez innych badaczy.

Przygotowując Plan Zarządzania Danymi należy zdecydować gdzie i na jakich zasadach dane zostaną udostępnione. Priorytetem dla naukowców przy wyborze odpowiedniego repozytorium powinno być włączenie uzyskanych wyników badań w światowy obieg informacji. Repozytorium powinno działać w zgodzie z zasadami FAIR, które mówią, że dane muszą być możliwe do odnalezienia (findable), dostępne (accessible), interoperacyjne (interoperable) oraz możliwe do ponownego użycia (reusable).

Więcej na temat FAIR

Repozytorium MOST DANYCH to świetny wybór, ponieważ spełnia wszystkie wymagania stawiane przez NCN odnośnie zarządzania i udostępniania danych. Zapewnia metadane zgodne z powszechnie stosowanymi standardami opisu (np. DataCite), ponadto każdy dataset zostaje opatrzony unikalnym identyfikatorem DOI (Digital Object Identifier). Aby każdy mógł użyć zdeponowanych danych autorzy mają do wyboru jedną z licencji Creative Commons, które z jednej strony zabezpieczają prawa twórcy, z drugiej zaś pozwalają na wykorzystanie danych przez innych. Pragniemy, aby opublikowane w repozytorium MOST DANYCH datasety spełniały najwyższe standardy, dlatego każdorazowo przed zatwierdzeniem datasetu dzielimy się z jego twórcami swoimi uwagami i wskazówkami. 

Prosimy, aby w Planie Zarządzania Danymi wybierając Repozytorium MOST DANYCH jako miejsce archiwizacji i udostępniania danych zawsze stosować nazwę: MOST Wiedzy Open Research Data Catalogue.


Więcej o współpracy Centrum Kompetencji Politechniki Gdańskiej oraz NCN