Polska Grupa Robocza | Politechnika Gdańska

Treść strony

Polska Grupa Robocza

Pierwsza krajowa Grupa Robocza Data Stewardship Competence Centers PL. Jej zadaniem jest m.in. wspieranie procesu otwierania danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych w Polsce.

Idea powstania Grupy zainicjowana została przez dr Annę Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej i koordynatora polskiej sekcji (ang. national chapter) GO FAIR Implementation Network - Data Stewardship Competence Centers (DSCC).

Użytkownicy Grupy:

bibliotekarze, naukowcy, specjaliści IT, pracownicy administracji zajmujący się archiwizacją, udostępnianiem i popularyzowaniem danych badawczych oraz otwartym publikowaniem na co dzień.