Przydatne linki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przydatne linki

FORRT

(Framework for Open and Reproducible Research Training)
projekt (zainaugurowany w 2018 r.), który skupia edukatorów i naukowców pracujących nad poprawą praktyk nauczania i mentoringu w szkolnictwie wyższym.

terms4FAIRskills

projekt tworzący sformalizowaną terminologię opisującą kompetencje, umiejętności i wiedzę związaną z tworzeniem i przechowywaniem danych FAIR; przydatny dla trenerów zarządzania danymi, badaczy oraz rekruterów.

The EOSC-Pillar RDM

Training and support catalogue
przeszukiwalny zbiór zasobów internetowych do obsługi zarządzania danymi i zarządzania danymi badawczymi - obejmuje materiały szkoleniowe, ale także łatwo dostępne zasoby, które mogą być wykorzystywane przez data stewardów do wspierania naukowców.

TeSS: ELIXIR's Training Portal

platforma szkoleniowa ELIXIR, zapewniająca trenerom i uczniom umożliwiający odkrywanie informacji i treści online, w tym materiałów szkoleniowych, wydarzeń i interaktywnych samouczków.

FAIR data self assessment tool

(Australian Research Data Commons’ - ARDC)
narzędzie do samooceny danych FAIR (znajdowanie, dostępność, interoperacyjność i wielokrotny użytek) zaprojektowane dla bibliotekarzy danych i personelu informatycznego, ale także dla inżynierów oprogramowania oraz naukowców. Udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.

Data Stewardship Wizard

platforma, która pomaga naukowcom zrozumieć, co jest potrzebne do zarządzania danymi wg zasad FAIR i tworzyć własne plany zarządzania danymi. Z pomocą kreatora można generować PZD zgodne z wymogami m.in. Science Europe czy Horyzont Europe. Wygenerowany plan może posłużyć jako trzon planu zarządzania danymi na potrzeby projektów NCN.

FAIRassist

jedno z narzędzi (w fazie rozwoju) zasobów edukacyjnych FAIRsharing. FAIRassist ma na celu oferowanie wszystkim zainteresowanym spersonalizowanych wskazówek dotyczących odkrywania standardów danych i metadanych, repozytoriów i baz danych w ramach FAIRsharing, które powinny być wykorzystywane do tworzenia danych FAIR, a także wskazywania innych zasobów, które umożliwiają FAIRness.

FAIR-Aware

niezależne narzędzie internetowe opracowane w ramach projektu FAIRsFAIR. FAIR-Aware może pomóc w lepszym zrozumieniu zasad FAIR oraz tego, w jaki sposób tworzenie danych FAIR może zwiększyć potencjalną wartość i wpływ danych badawczych. Przygotowany zestaw pytań może pomóc w ocenie obecnego poziomu świadomości tego, jakie działania są potrzebne, aby dane były FAIR.

How to be FAIR with your data

podręcznik w wolnym dostępie poświęcony praktycznym metodom wdrażania treści związanych z zasadami FAIR do programu nauczania na uczelniach wyższych. Zawarto w nim przydatne materiały, takie jak wykaz umiejętności i kompetencji niezbędnych dla FAIR, pomysły na zajęcia edukacyjne, plany zajęć, a także sposoby implementowania zasad FAIR w instytucjach.